Ważne:

Innowacyjny Samorząd 2021

Z przyjemnością informujemy, że Miasto Podkowa Leśna zajęło II miejsce w konkursie „Innowacyjny Samorząd 2021” (kategoria gminy miejskie) organizowanym przez Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej. W konkursie oceniono 396 projektów z 226 samorządów. Przyznano 17 nagród i 48 wyróżnień w pięciu kategoriach konkursowych – miasta powyżej 200 tys. mieszkańców, gminy miejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy wiejskie oraz powiaty.

Najważniejszymi kryteriami oceny były nowatorstwo w skali kraju i rezultaty zastosowanych rozwiązań oraz potencjał do zainspirowania innych jednostek samorządu terytorialnego do podejmowania podobnych kreatywnych działań.

Podkowa Leśna otrzymała nagrodę za projekt „Mała retencja w Podkowie Leśnej – zatrzymujemy wodę opadową”. Przyjęte rozwiązania małej retencji stosowane w mieście sprzyjają zatrzymywaniu wody opadowej i wód roztopowych, co wspomaga walkę z negatywnymi następstwami zmian klimatu. Dzięki systemowi drenaży i studzienek chłonnych w obszarze drogowym, woda trafia do podziemnych zbiorników oraz skrzynek rozsączających i filtrujących i pozostaje w miejscu opadu.

To kolejna nagroda dla stosowanych przez miasto rozwiązań projektowych. W 2020 roku jury międzynarodowego konkursu Innovation in Politics przyznało Burmistrzowi Miasta Arturowi Tusińskiemu wyróżnienie za działania innowacyjne w dziedzinie ekologii, a w szczególności za rozwiązania w zakresie retencjonowania wód w obszarze budownictwa drogowego.

Innowacyjny Samorząd lista nagrodzonych projektów (link otwiera się w nowej zakładce)

statuetki konkursu Innowacyjny Samorząd 2021
fot. PAP/Stach Leszczyński

Sprawdź również

Komunikat

Szanowni Państwo, w nawiązaniu do pytań informujemy, że mieszkańcy domów zlokalizowanych na terenie posesji przy …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content