Ważne:

Fotowoltaika w mieście

Z początkiem kwietnia br. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Montaż instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 200,00 kWp na terenie Miasta Podkowa Leśna wraz z dostawą ładowarek samochodowych”. Potencjalni Wykonawcy mogą składać oferty do dnia 10.05.2022 r.

W ramach prac objętych zadaniem Wykonawca zobligowany jest do wykonania następujących działań związanych z procesem inwestycyjnym:

  1. a) Projekty koncepcyjne instalacji fotowoltaicznych o mocy do 50 kW;
  2. b) Projekty konstrukcji instalacji fotowoltaicznej (rozłożenie paneli oraz wyliczenie obciążenia instalacji);
  3. c) Wykonanie dla instalacji schematów elektrycznych instalacji fotowoltaicznej oraz elementów instalacji na odcinku od instalacji fotowoltaicznej do wyprowadzenia mocy w rozdzielnicach obiektowych lub złączach kablowych;
  4. d) Projekty wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem ogólnodostępnych dwustanowiskowych stacji ładowania;
  5. e) Uzgodnienie projektów pod względem przepisów z rzeczoznawcą z zakresu ppoż;
  6. f) Uzgodnienie projektów stacji ładowania z Urzędem Dozoru Technicznego;
  7. g) Uzgodnienie projektów z Mazowieckim Konserwatorem Zabytków;
  8. h) Uzgodnienie projektów z Operatorem Systemu Dystrybucji /o ile jest to niezbędne do oddania instalacji fotowoltaicznych oraz ładowarek do eksploatacji;
  9. i) Wykonanie instalacji fotowoltaicznych, ładowarek zgodnie z wymaganiami zamawiającego, wraz z przygotowaniem dokumentacji przyłączeniowej;
  10. j) Dostawa i montaż niezbędnych komponentów w celu uruchomienia i oddania do eksploatacji instalacji fotowoltaicznych, ładowarek.

Fotowoltaika zostanie zainstalowania w różnych punktach Podkowy Leśnej, m.in. na budynku przychodni zdrowia przy ul. Błońskiej, szkoły podstawowej przy ul. Jana Pawła II 20, szkoły KIK, restauracji „Weranda” oraz „Delikatesach”, jak również na terenie Park and Ride.

Zamówienie jest dofinansowane w ramach Programu Polski Ład (https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-pierwsza/#c21542).

(fot.Pixaby)

Sprawdź również

Przerwy w dostawie wody

Urząd Miasta Podkowa Leśna zawiadamia, że w związku z planowanymi pracami konserwacyjnymi sieci wodociągowej w …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content