Ważne:

Dziki w Mieście

Zwierzęta łowne żyjące w stanie wolnym, zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie stanowią dobro ogólnonarodowe i są własnością Skarbu Państwa. Zasady odpowiedzialności za szkody powodowane przez zwierzęta łowne żyjące w stanie wolnym (szkody łowieckie) uregulowane zostały w art. 46 – 50 Prawa łowieckiego. W przypadku obszarów nie wchodzących w skład obwodów łowieckich, zgodnie z art. 50 ust. 1 b i ust. 3 ustawy, za szkody wyrządzone przez niektóre gatunki zwierząt łownych (w tym dziki), w uprawach i płodach rolnych odpowiada Skarb Państwa.

W ustawie nie ma żadnych dyspozycji i uprawnień  dla organów samorządów gminnych, na podstawie których mogłyby one podjąć skuteczne działania, w przypadkach gdy należące do Skarbu Państwa stada zwierzyny leśnej przenoszą się do miasta i zakłócają jego funkcjonowanie. Burmistrz nie może wydać polecenia zredukowania (odstrzału) stada, ani nawet odłowienia go i wywozu bez specjalnego zezwolenia w formie decyzji, którą wydaje Starosta. Tymczasem zrozumiałym jest, że w warunkach zagrożenia mieszkańcy zwracają się o pomoc właśnie do władz samorządowych licząc na skuteczną interwencję.

W ciągu ostatnich kilku tygodni zwiększyła się liczba zgłoszeń dotyczących dzików na terenie Miasta Podkowa Leśna. Urząd Miasta podjął rozmowy z kołem łowieckim, ale ze względu na występowanie ASF (Afrykański Pomór Świń) nie ma możliwości odłowienia dzików. Dziki dokonały znacznych zniszczeń w zachodniej części miasta. Z informacji mieszkańców wynika, że dziki koczują na opuszczonych (ale ogrodzonych) nieruchomościach. Regulacje prawne nie pozwalają wejść na działkę prywatną bez zgody właściciela.

Urząd Miasta Podkowa Leśna rozpoczyna więc akcję rozwieszania tzw. dyspenserów – koszyczków ze środkiem o nazwie Hukinol- odstraszającym dziki. Akcja rozwieszania koszyczków z preparatem na drewnianych palikach będzie przeprowadzana przez pracowników tut. Urzędu w najbliższych dniach.

Preparat ma charakterystyczny, intensywny zapach i będzie odczuwalny wstępnie w rejonie następujących ulic: Kwiatowej, Parkowej, Wrzosowej, Sienkiewicza, Słowackiego, Mickiewicza, Irysowej, Storczyków.

Preparat jest całkowicie nietoksyczny i bezpieczny dla ludzi i zwierząt. Preparat odstraszający jest środkiem o  długim czasie działania, przy normalnych opadach deszczu działa nawet do 2 tygodni.

Poniżej zdjęcie jednego z dyspenserów, prosimy o niezdejmowanie koszyczków.

Jak się zachować w przypadku spotkania dzika?

  • należy przede wszystkim zachować spokój, odejść w przeciwnym kierunku obserwując jednocześnie zachowanie zwierząt;
  • do dzików nie należy podchodzić, głaskać, straszyć, przepędzać ani szczuć psami;
  • nie należy dokarmiać dzikich zwierząt;
  • dziki nie drażnione same nie atakują – mogą to uczynić w przypadku, gdy zostaną sprowokowane przez człowieka lub psa, dlatego też w miejscach, gdzie istnieje ryzyko spotkania dzika, psy należy wyprowadzać na smyczy.

 

 

grafika przedstawia dyspenser – koszyczek ze środkiem Hukinol

Sprawdź również

Próbne uruchomienie syren alarmowych

Starostwo Powiatu Grodziskiego informuje, że w związku z ukończeniem kolejnego etapu budowy Systemu Alarmowania i …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content