Ważne:
Strona Główna / Miasto-Ogród / Miasto Ogród - Aktualności / Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła

20 września 2022 roku weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach z tytułu wykorzystywania niektórych  źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Dodatek z tego tytułu przysługuje  osobie, w gospodarstwie domowym, w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:

  • kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy – dofinansowanie na poziomie 3 tys. zł
  • kocioł olejowy – dofinansowanie na poziomie 2 tys. zł
  • kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilany drewnem kawałkowym – dofinansowanie na poziomie 1 tys. zł
  • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG – dofinansowanie na poziomie 500 zł

Warunkiem otrzymania dofinansowania są źródła ciepła zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wnioski należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej (ul. Błońska 46/48) w godzinach pracy ośrodka lub przez internet (za pomocą ePUAP) do 30 listopada 2022 r.

WAŻNE:

  1. Ustawa o dodatku dla gospodarstw domowych stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy wniosek o wypłatę ww. dodatku dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznany zostanie wnioskodawcy, który złożył taki wniosek, jako pierwszy.
  2. W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek, jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.
  3. Dodatek nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego.

O dodatku węglowym pisaliśmy TU 

Prezentacja – Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania innych źródeł ciepła 

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego 

Sprawdź również

Warsztaty w ramach projektu „Podkowa Leśna = Human Smart Town”

W sobotę 3 grudnia br. zapraszamy do Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich na ulicę Świerkową …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content