Ważne:
Strona Główna / Miasto-Ogród / Miasto Ogród - Aktualności / Dobra sytuacja finansowa Podkowy Leśnej

Dobra sytuacja finansowa Podkowy Leśnej

Podkowa Leśna uplasowała się na szóstym miejscu rankingu „Kondycja finansowa samorządów u progu pandemii – nadwyżka operacyjna netto” w kategorii miasteczka. Ranking opublikowało czasopismo samorządowe „Wspólnota”.

Nadwyżka operacyjna prezentowana jest w zestawieniu per capita, tzn. w podziale na liczbę mieszkańców, od nadwyżki najwyższej do najniższej. W tabelach prezentowane są dwie wartości: za rok 2019 oraz uśrednione za lata 2017–2019. Nadwyżka operacyjna jednostki samorządu terytorialnego to różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. W Podkowie Leśnej  nadwyżka operacyjna netto per capita (na osobę) w 2019 roku wynosiła 1562,66 zł.

Pilnujemy kosztów

Na razie nie musimy drastycznie ograniczać wydatków. Niemniej jednak nadwyżka operacyjna w przypadku Podkowy Leśnej to efekt działań i pracy przez kilka lat. Już od 2015 roku dużą wagę przywiązywaliśmy do kosztów bieżących, stałych. Wszystkie duże oszczędności w sporej części są inwestowane w poprawę efektywności wydawania pieniędzy. I to przynosi efekty, np. pasywny budynek przedszkola, które budujemy za prawie 12 mln zł (budżet gminy po stronie dochodów to tylko 34 mln zł) moglibyśmy sfinansować z nadwyżek wypracowanych w ostatnich latach. Żeby jednak nie hamować rozpędu rozwojowego miasta, postaraliśmy się o bardzo korzystną pożyczkę z mechanizmów zwrotnych. Wybudujemy przedszkole, ale nie kosztem zaspokajania innych oczekiwań mieszkańców.

Ranking „Kondycja finansowa samorządów u progu pandemii”

Ranking „Kondycja finansowa samorządów u progu pandemii” został opracowany przez prof. Pawła Swianiewicza oraz dr Julitę Łukomską z Uniwersytetu Warszawskiego. Zawiera zestawienie samorządów w siedmiu kategoriach: województwa, powiaty, miasta wojewódzkie, miasta na prawach powiatu, miasta powiatowe, inne miasta oraz gminy wiejskie.

Wyniki zostały opracowane na podstawie danych zebranych przez Ministerstwo Finansów i są to najbardziej aktualne informacje na dzień publikacji, ponieważ wyniki roku 2020 są nadal niedostępne.

Ranking dostępny pod adresem https://wspolnota.org.pl/news/ranking-nadwyzki-operacyjnej-netto-2017-2019.

Sprawdź również

Spisz się przez Internet i wygraj samochód!

Biorąc udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) przez Internet, nie …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content