Ważne:
Strona Główna / Miasto-Ogród / Miasto Ogród - Aktualności / Darmowe i częściowo refundowane szczepienia na grypę w sezonie 2021/2022

Darmowe i częściowo refundowane szczepienia na grypę w sezonie 2021/2022

Darmowe i częściowo refundowane szczepienia na grypę w sezonie 2021/2022

Seniorzy, medycy, nauczyciele, studenci i osoby przebywające w placówkach opiekuńczych lub w nich zatrudnione mają prawo do darmowego szczepienia na grypę.

Kto ma prawo do bezpłatnego szczepienia

Szczepienie jest dobrowolne, ale zalecane. Zwłaszcza wtedy, jeśli ktoś ma niską odporność lub pracuje z osobami o zaburzonej odporności lub ma kontakt z wieloma osobami w pracy.

Prawo do bezpłatnego szczepienia mają:

 • seniorzy, czyli osoby urodzone nie później niż w 1946 r.
 • medycy i osoby zatrudnione w placówkach medycznych
 • farmaceuci i pracownicy aptek
 • diagności laboratoryjni
 • nauczyciele akademicy i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami oraz inne osoby zatrudnione w uczelni
 • studenci i doktoranci uczestniczący w zajęciach z udziałem pacjentów
 • osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne
 • pracownicy pomocy społecznej, w tym zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
 • pacjenci:
  • zakładu opiekuńczo-leczniczego
  • zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego
  • hospicjum stacjonarnego lub domowego
  • oddziału medycyny paliatywnej
 • osoby przebywające w domu pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
 • nauczyciele i inne osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
 • funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze
 • Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

Jak się zaszczepić

Na bezpłatne  szczepienie przeciw grypie nie ma skierowań, wystarczy umówienie terminu wizyty w punkcie szczepień. Nie ma zapisów przez system e-rejestracji, termin wyznacza punkt szczepień podczas kontaktu z pacjentem. Wystarczy zgłosić się do jednego z punktów wskazanych na mapie oraz wypełnić oświadczenie o spełnieniu warunku wynikającego z § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022. Mapa punktów szczepień i wzór oświadczenia znajdują się na stronie https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-na-grype.

 

 

Na terenie Podkowy Leśnej szczepienia w ramach programu prowadzą obie podkowiańskie placówki medyczne tj.

-Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej BASIS ul. Błońska 46/48 w Podkowie Leśnej i Filia Owczarnia ul. Kazimierzowska 33D  

– Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICUS” ul. Jelenia 30a w Podkowie Leśnej.

 

Refundacja apteczna

Zgodnie z treścią obowiązującego od 1 września 2021 r. obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, refundacją objęte są 3 następujące 4-walentne szczepionki przeciw wirusowi grypy:

VaxigripTetra (Sanofi Pasteur Sp. z o.o.), objęta refundacją we wskazaniach:

 • Czynne uodpornienie osób powyżej 65 roku życia w zapobieganiu grypie wywołanej przez dwa podtypy wirusa grypy A oraz dwa typy wirusa grypy B, które zawarte są w szczepionce –  w takim wskazaniu powyższa szczepionka dostępna jest dla uprawnionych pacjentów bezpłatnie w ramach listy 75+,
 • Profilaktyka grypy u kobiet w ciąży, u dzieci w wieku od ukończonego 24 miesiąca życia do ukończonego 60 miesiąca życia oraz u osób w wieku od 18. roku życia do 65. roku życia o zwiększonym ryzyku wystąpienia powikłań pogrypowych tj.:

1) po transplantacji narządów,

2) chorujących na niewydolność układu oddechowego, astmę oskrzelową, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, niewydolność układu krążenia, chorobę wieńcową, niewydolność nerek, nawracający zespół nerczycowy, choroby wątroby, choroby metaboliczne (w tym cukrzycę), choroby neurologiczne i neurorozwojowe;

3) w stanach obniżonej odporności (w tym po przeszczepie tkanek i chorujących na nowotwory układu krwiotwórczego);

Fluenz Tetra (AstraZeneca AB) objęta refundacją we wskazaniu:

 • Zapobieganie grypie u dzieci w wieku od ukończonego 24 miesiąca życia do ukończonego 60 miesiąca życia;

Influvac Tetra (Mylan Ireland) objęta refundacją we wskazaniu:

 • Profilaktyka grypy u osób w wieku od 18. roku życia do 65. roku życia o zwiększonym ryzyku wystąpienia powikłań pogrypowych tj.:
  1) po transplantacji narządów,
  2) chorujących na niewydolność układu oddechowego, astmę oskrzelową, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, niewydolność układu krążenia, chorobę wieńcową, niewydolność nerek, nawracający zespół nerczycowy, choroby wątroby, choroby metaboliczne (w tym cukrzycę), choroby neurologiczne i neurorozwojowe;
  3) w stanach obniżonej odporności (w tym po przeszczepie tkanek i chorujących na nowotwory układu krwiotwórczego) oraz u kobiet w ciąży.

Warunki cenowe przedstawia poniższa tabela

Nazwa

Postać

Opakowanie

Cena detaliczna

Zapłata pacjenta

Refundacja

Rodzaj odpłatności

Influvac Tetra

zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce

1 amp.-strzyk. 0,5 ml z igłą

51.52

25,76

25,76

50%

VaxigripTetra

zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce

1 amp.-strzyk. 0,5 ml z igłą

51,86

26,10

25,76

50%

Fluenz Tetra

aerozol do nosa, zawiesina

1 aplikator 0,2 ml

95,73

47,87

47,86

50%

 

Pacjenci, realizując zakup szczepionki przeciw grypie w aptece, mają zapewnione nieodpłatne wykonanie świadczenia w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej w przychodni, gdzie złożyli deklarację wyboru lekarza POZ.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia

Sprawdź również

Próbne uruchomienie syren alarmowych

Starostwo Powiatu Grodziskiego informuje, że w związku z ukończeniem kolejnego etapu budowy Systemu Alarmowania i …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content