Ważne:
Strona Główna / Kultura / Kultura - Festiwal Otwarte Ogrody / List – podziękowanie (2008)

List – podziękowanie (2008)

Szanowni Państwo

Zaznajamiając się ze statystyką Europejskich Dni Dziedzictwa nie trudno dostrzec z jakim sukcesem przebiegały one na terenie województwa mazowieckiego. Jednak nie liczby są tu istotne, ale fakt naszego wspólnego zaangażowania oraz oceniany wysoko poziom proponowanych przez państwa programów (licznymi punktami tych programów były spacery i zwiedzanie z przewodnikiem, wystawy, prelekcje oraz różnego rodzaju warsztaty). Chciałabym przy tej okazji jeszcze raz podziękować Państwu za udział w tegorocznej edycji, podziękować również za nadesłane sprawozdania i materiały, które posłużyły do opracowania ogólnopolskiej statystyki oraz zaprosić do organizacji Europejskich Dni Dziedzictwa w roku następnym.

Spełniając oczekiwania licznego grona organizatorów, z uwagi na rozpoczęty okres formułowania planów budżetowych w samorządach miasta i gmin oraz możliwość przygotowania propozycji do programów operacyjnych MKiDN, ustalony został temat przewodni obchodów ogólnopolskich EDD na rok 2008, który brzmi:

„Korzenie tradycji. Od ojcowizny do ojczyzny”.

 

Chciałabym w tym miejscu przytoczyć szerszy kontekst, jaki sformułowany został przez koordynatora ogólnopolskiego KOBiDZ:
„Inspiracją są słowa Pawła Jasienicy wyrażone w „Polsce Jagiellonów” w kontekście wyjaśniania procesu formowania się świadomości przynależności etnicznej, kulturowej czy wreszcie narodowej. Mamy nadzieję, że tak sformułowany temat pozwoli przygotować wydarzenia kulturalne, które pomogą budować tożsamość kulturową zarówno w skali lokalnej jak i ogólnopolskiej. Temat ten, podobnie jak tegoroczna propozycja nawiązująca do motywu gościńca, może też z równym powodzeniem funkcjonować we wszystkich regionach Polski. Bezpośrednie odwołanie do korzeni pozwala ponadto na indywidualne wędrówki w czasie właściwie każdemu.

Nie bez znaczenia jest również fakt, że zgodnie z Decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1983/2006/EC z dnia 18 grudnia 2006, Komisja Europejska ogłosiła rok 2008 – Rokiem Dialogu Międzykulturowego i zaleciła państwom członkowskim, aby także krajowe tematy przewodnie Europejskich Dni Dziedzictwa nawiązywały do tej idei. Wydaje nam się, że proponowany przez nas temat pozwoli doskonale ukazać tradycje wielokulturowości i tolerancji polskiego społeczeństwa, od tradycji Rzeczpospolitej Obojga Narodów poczynając.”

Margerita Szulińska
Dyrektor Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie
ul. Piwna 44 lok 3, 00-272 Warszawa
022 831 37 33, 0505 176 173

Sprawdź również

Program Festiwalu Otwarte Ogrody 2013

Zapraszamy do zapoznania się z programem Otwartych Ogrodów 2013! Tegoroczna edycja Festiwalu zaplanowana jest na …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content