Ważne:
Strona Główna / Kultura / Kultura - Festiwal Otwarte Ogrody / Archiwum – Otwarte Ogrody – 2005

Archiwum – Otwarte Ogrody – 2005

Galeria Foto

Europejskie Dni Dziedzictwa w Podkowie Leśnej (format .doc).

Sprawozdanie z otwartych wykładów i warsztatów w trakcie EDD
(format .doc).

Europejskie Dni Dziedzictwa Otwarte Ogrody
Podkowa Leśna, 17-22 września 2005

Zaproszenie (format .pdf).

Europejskie Dni Dziedzictwa w Podkowie Leśnej Otwarte Ogrody – Program imprez (format .doc).

Europejskie Dni Dziedzictwa w Podkowie Leśnej Otwarte Ogrody – Program imprez – wersja skrótowa (2 strony) (format .doc).

Europejskie Dni Dziedzictwa w Podkowie Leśnej Otwarte Ogrody – Katalog (format .pdf, 5MB).

Mapa imprez w ramach EDD, parkingów i punktów gastronomicznych (format .pdf, 2MB).

Mapa szlaków turystycznych, rowerowych i konnych (format .pdf, 1MB).

Warsztaty Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego w kontekście rewitalizacji miasta ogrodu Podkowa Leśna

Sponsorzy:
 

Europejskie Dni Dziedzictwa są organizowane co roku w wybranych miejscowościach i obiektach historycznych Europy. Służą one upowszechnieniu wiedzy na temat dziedzictwa państw europejskich oraz uwrażliwieniu społeczności lokalnych na potrzebę jego ochrony. Obiekty zabytkowe są udostępniane bezpłatnie zwiedzającym w czasie trwania obchodów. Jednym z tematów tegorocznych dni dziedzictwa są Rezydencje, parki i ogrody. W dniach 17-18 września, w trzeci weekend września, w zabytkowych ogrodach podkowiańskich, których projektantami byli często znani architekci zieleni oraz na terenie parków miejskich odbędą się liczne imprezy o charakterze artystycznym, kulturalnym i sportowym. Pomysł Dnia Otwartych Ogrodów po raz pierwszy pojawił się w Anglii w 1927 roku. Królowa Brytyjska ufundowała wówczas specjalny fundusz (National Gardens Scheme Charitable Trust) przeznaczony na pomoc chorym i potrzebującym. Fundusz jest zasilany między innymi z pieniędzy pozyskanych ze sprzedaży biletów wstępu do prywatnych ogrodów, które co roku odwiedza ponad 2 miliony zwiedzających. Dziś w samej Anglii i Walii bierze udział w tym programie ponad 4000 ogrodów.

O charakterze Podkowy Leśnej decyduje zarówno koncepcja urbanistyczna miasta ogrodu, która legła u jego założenia, jak i tradycje literacko – artystyczne kultywowane przez Podkowian. Oba elementy znalazły odzwierciedlenie w programie Europejskich Dni Dziedzictwa. Części plenerowej, imprezom artystycznym, kulturalnym i sportowym, towarzyszyć będą otwarte wykłady na temat koncepcji miasta – ogrodu oraz idei zrównoważonego rozwoju. W dniach 19 – 22 września odbędą się warsztaty poświęcone Ochronie dziedzictwa w kontekście rewitalizacji miast ogrodu. W Podkowie znajduje się ponad 150 obiektów o szczególnej wartości architektonicznej, będących pod ochroną konserwatorską. Europejskie Dni Dziedzictwa mogą stać się inspiracją dla mieszkańców do pogłębionej refleksji w jaki sposób chronić dziedzictwo oraz kultywować istniejące tradycje aby stały się one impulsem dla rozwoju historycznej miejscowości. Goście z zewnątrz będą mogli zapoznać się z ofertą turystyczną miejscowości i artystyczną twórców działających na terenie Podkowy. Celem projektu jest integracja mieszkańców Podkowy Leśnej, budowanie tożsamości lokalnej oraz kształtowanie wizerunku Podkowy Leśnej. Europejskie Dni Dziedzictwa mogą stać się okazją do zapoczątkowania konsultacji społecznej na temat rewitalizacji miejscowości.

Koordynatorzy Europejskich Dni Dziedzictwa z ramienia Burmistrza Podkowy Leśnej:

Magdalena Prosińska mprosinska@hotmail.com
Łukasz Willmann elwilman@yahoo.fr

Sprawdź również

Program Festiwalu Otwarte Ogrody 2013

Zapraszamy do zapoznania się z programem Otwartych Ogrodów 2013! Tegoroczna edycja Festiwalu zaplanowana jest na …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content