Ważne:

Ostatnie pożegnanie

W dniu 3 listopada br. pożegnaliśmy Św.P. Zbigniewa Pitułeja
– wieloletniego pracownika urzędu, bliskiego naszemu sercu kolegę i wspaniałego człowieka.

Pan Zbigniew był dla nas wzorem obywatela i urzędnika publicznego. Rozumiał jak mało kto ideę służby publicznej, która nie ogranicza się do godzin pracy,
ale staje się jedną z ważnych treści życia – życia rozumianego jako służba ludziom
i naszemu miastu, które ukochał i którego interes zawsze reprezentował.

Był osobą najwyższego zaufania, człowiekiem wielkiej moralności i uczciwości, ogromnej kultury osobistej i rzadkiej w dzisiejszych czasach skromności. Jednocześnie swoją inteligencją i pozytywną energią imponował nam wszystkim do końca. Jako inżynier budownictwa miał wielką wiedzę i potrafił się nią dzielić.

Był prawdziwym chrześcijaninem i zgodnie z ewangelicznym wezwaniem, które rozumiał dosłownie dawał temu świadectwo zarówno w miejscu pracy, jak
i w swojej działalności społecznej. Nigdy nie odmawiał pomocy bliźniemu i potrzebującym.

Takim go będziemy pamiętać.

 

Współpracownicy i kierownictwo

Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej

Sprawdź również

Zaproszenie na wystawę archiwalnych gazet z początków wojny i okresu okupacji hitlerowskiej ze zbiorów pana Tadeusza B. Iwińskiego.

Zapraszamy do CKiIO na wystawę archiwalnych gazet z początków wojny i okresu okupacji hitlerowskiej ze …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content