Ważne:
Strona Główna / Kultura / Kultura - Aktualności / Debata na temat kultury

Debata na temat kultury

W poniedziałek, 29 listopada w Pałacyku Kasyno miała miejsce otwarta debata na temat kultury w naszym mieście. Jest to część projektu '”Dom Kultury PLUS”, w którym uczestniczy Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich, wraz z innymi 50 instytucjami kultury w z terenu całego kraju, wyłonionymi w drodze konkursu. Mimo niesprzyjającej pogody  w spotkaniu uczestniczyło  20 osób. Świadczy to o tym,  że  kultura jest ważna w życiu mieszkańców i stanowi wyróżnik naszego miasta.

Na wstępie dyrektor  CKiIO Alina Witkowska przedstawiła cele projektu Dom Kultury Plus oraz  niektóre aspekty działalności CKiIO, w kontekście jej zróżnicowanych odbiorców.

Adriana Skajewska, pracownik Urzędu Miasta,   przybliżyła zebranym proces budowania strategii.

Dalsza część spotkania była poświęcona dyskusji poprowadzonej w formie „burzy mózgów”, którą moderowała Barbara Potkańska , koordynatorka projektu ze strony CKiIO.

Uczestnicy debaty podkreślali wysoką jakość  i różnorodność oferty  kulturalnej  oraz fakt, że kulturę w  Podkowie tworzą nie tylko instytucje, ale również stowarzyszenia, grupy nieformalne, a także  pojedyńczy mieszkańcy.

Jak się odnaleźć w tej sztuce „ na wielu aktorów”?  Informacja, informacja, informacja – okazuje się, że tej nigdy nie za wiele. Strony internetowe, mailingi, plakaty pomagają dotrzeć do szerokiego kręgu odbiorców, ale z internetem wcale nie każdy jest „za pan brat”, a jeżeli do tego porusza się samochodem, może nie zauważyć, że kolejny weekend jest pełen kulturalnych  atrakcji. W wyniku dyskusji  pojawiło się wiele oryginalnych  pomysłów, jak lepiej docierać z informacją zarówno do „bywalców”, jak i nowych grup odbiorców. Równie ważna jest koordynacja działań,  która  pozwala zapobiec  nakładaniu się terminów ciekawych imprez,  z czego często są niezadowoleni mieszkańcy.

W spotkaniu uczestniczyła  pani Bożena Myszak, pracownik Ośrodka dla Uchodźców w Dębaku, która krótko  scharakteryzowała  Ośrodek i jego mieszkańców, sformułowała ich potrzeby,   a także  nakreśliła ewentualne pola współpracy z CKiIO.

Debata potwierdziła wysoką jakość oferty kulturalnej w naszym mieście, ale równocześnie wskazała na obszary, które wymagają  szczególnej uwagi ze strony jej organizatorów. CKiIO jako inicjator spotkania zadeklarowało otwartość na zmiany, gotowość do dialogu, chęć współpracy na wielu poziomach  upatrując w niej  szanse na odkrycie nowych dróg i możliwości.

Dziękujemy za udział w spotkaniu. Będziemy informować o kolejnych. Ich efektem będzie strategia rozwoju  kultury  w naszym mieście, uwzględniająca  potrzeby  mieszkańców i szeroki kontekst lokalny.

Barbara Potkańska, Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich

 

 

 

 

Sprawdź również

Fotoplastykon – książka do rodzinnego czytania

Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna opublikowało kolejną pozycję w ramach serii Biblioteka Podkowiańska. Tym …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content