Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Wtorek, 23 kwietnia 2024
Imieniny: Jerzy, Wojciech
słonecznie
2°C

Konkursy Ofert

Szczegółowe informacje na temat otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych zostały określone w art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.). otwarty konkurs ofert to sposób na wybranie organizacji, które otrzymają z budżetu miasta dofinansowanie na realizację zadań publicznych. 

Konkurs musi być ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), na stronie internetowej urzędu, na tablicy ogłoszeń urzędu. Ogłoszenie o konkursie może również pojawić się w prasie lokalnej lub regionalnej, ale nie ma takiego ustawowego obowiązku.

Ogłoszenie o konkursie musi być również ogłoszone z 21-dniowym wyprzedzeniem, aby organizacje pozarządowe miały możliwość na zapoznanie się z warunkami konkursu oraz złożenie oferty.

Ogłoszenie o konkursie musi również zawierać rodzaj zadania, które będzie dotowane z budżetu miasta oraz wysokość środków przeznaczonych na ten rodzaj dotacji.

Ogłoszenie powinno zawierać również informacje dotyczące samego przeprowadzenia konkursu:

 • termin składania ofert, którego nie można przekroczyć,
 • zasady przyznawania dotacji,
 • terminy, tryb i kryteria wyboru ofert.

 

Oferta, którą składają organizacje w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie musi zawierać w szczególności:

 • szczegółowy opis zadania publicznego proponowanego do realizacji;
 • termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
 • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
 • informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej, składającej ofertę,
 • informację o posiadanych przez organizację zasobach rzeczowych i kadrowych (czyli jakim sprzętem dysponuje, ilu ma pracowników, współpracowników lub wolontariuszy, którzy będą zaangażowani w realizację zadania), zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;
 • deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego;
 • informację o zapewnieniu dostępności zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (na mocy Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – Dz. U. z 2022 r. poz. 2240 z późn. zm.)

Ważne! Oferta musi zostać złożona na właściwym wzorze, którego druk można pobrać poniżej. Wzory ofert zostały określone w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferty złożone w konkursie opiniuje specjalnie powołana do tego celu komisja, składająca się z przedstawicieli Urzędu Miasta Podkowa Leśna oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych (jeśli zgłoszą swoją kandydaturę). W pracach komisji nie mogą brać udział przedstawiciele tych organizacji, które biorą udział w konkursie, ani urzędnicy, którzy byliby w jakiś sposób związani z taką organizacją. W pracach komisji mogą natomiast brać udział eksperci – jako doradcy.

Przy rozpatrywaniu ofert ocenia się m.in.:

 • możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;
 • przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
 • proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;
 • w przypadku wsparcia wykonania zadania publicznego uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego.

Dodatkowo uwzględnia się planowany przez organizację pozarządową wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków.

Pod uwagę komisji brana jest również realizacja zadań publicznych zleconych organizacji w latach poprzednich (jeśli taka sytuacja zachodzi), oceniając rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych pieniędzy.

W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.1Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zawiera w szczególności:

 • nazwę oferenta;
 • nazwę zadania publicznego;
 • wysokość przyznanych środków publicznych.

Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

Wyniki otwartego konkursu ofert zostają ogłoszone niezwłocznie po wyborze oferty w taki sam sposób, w jaki został ogłoszony konkurs.

Po ogłoszeniu wyników niezwłocznie zawierane są umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.

Pliki do pobrania:

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.