Ważne:
Strona Główna / Komunikaty (strona 46)

Komunikaty

Kurs komputerowy dla osób niepełnosprawnych

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie uprzejmie informuje, że są jeszcze wolne miejsca na kurs komputerowy dla osób niepełnosprawnych, odbywający się w ramach projektu POSZERZYĆ KRĄG Współfinansowanego ze środków unijnych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. W związku z faktem iż …

Czytaj więcej »

Nadleśnictwo Chojnów

Nadleśnictwo Chojnów informuje, że w związku ze zmniejszeniem zagrożenia pożarowego lasów z dniem 12.05.2009 r. odwołuje ZAKAZ WSTĘPU DO LASU na terenach leśnych Skarbu Państwa, będących w zarządzi nadleśnictwa Chojnów. Podstawa prawna: art. 26 ust. 3 pkt 2 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Tekst jednolity Dz. …

Czytaj więcej »

Uwaga – Nadleśnictwo

Uwaga ! Nadleśnictwo Chojnów informuje, że w związku z utrzymującym się zagrożeniem pożarowym lasów z dniem 1.05.2009r. do odwołania wprowadza się ZAKAZ WSTĘPU DO LASU na terenach leśnych Skarbu Państwa, będących w zarządzie Nadleśnictwa Chojnów. Podstawa prawna: art. 26 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991r. (Tekst …

Czytaj więcej »

Szczepienia profilaktyczne przeciwko rakowi szyjki macicy

Szczepienia

    Pragniemy poinformować, iż w dniu 7.05.2009 r. o godz. 18:00 odbędzie się wykład pt.   Szczepienia profilaktyczne przeciwko rakowi szyjki macicy.   Wykład odbędzie się w Zespole Szkół im. Bohaterów Warszawy przy ulicy Jana Pawła II 20 w ramach akcji szczepienia dziewcząt rocznika 1997 organizowanej przez Urząd Miejski …

Czytaj więcej »

Informacja dla przedsiębiorców o ułatwieniach związanych z zalożeniem działalności gospodarczej

I etap nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (s.dz.g. – ustawa z 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o s.dz.g. oraz o zmianie niektórych innych ustaw Dz. U. Nr 141, poz. 888) wprowadził min. instytucję zawieszenia działalności gospodarczej na okres nie krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż …

Czytaj więcej »

Usuwanie drzew i krzewów na terenie Podkowy Leśnej

  Urząd Miejski w Podkowie Leśnej informuje, że po rozpatrzeniu wniosku o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 5 stycznia 2007r. II OW52/06 wskazał Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jako organ właściwy do wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenów zabytkowych układów urbanistycznych. W związku z tym, …

Czytaj więcej »

Gdzie złożyć wniosek o paszport

  Od 2 stycznia 2009r. obsługa mieszkańców Podkowy Leśnej w zakresie spraw paszportowych tj. przyjmowanie wniosków i wydawanie paszportów odbywa się w Delegaturze Placówki Zamiejscowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Pruszkowie ul. Drzymały 21 (budynek przychodni, parter) w poniedziałki godz. 8.00-17.00, wtorek-piątek godz. 8.00-15.00

Czytaj więcej »

Ogłoszenie o konkursie ofert na najem pomieszczeń barku w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej 1 (dawny MOK)

  Dyrektor Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich, ogłasza konkurs ofert na najem lokalu użytkowego o powierzchni ok. 17,7 m² wraz z zapleczem kuchennym o powierzchni 11,5 m², w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej 1. Konkurs ma formę pisemną, a oferty powinny być złożone do dnia 20 kwietnia 2009 r. do …

Czytaj więcej »
 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content