Ważne:
Strona Główna / Komunikaty (strona 20)

Komunikaty

Oferta realizacji zadania publicznego „XII Festiwal Letnie wieczory muzyczne w Kościele-Ogrodzie”

Parafia św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyła ofertę realizacji zadania publicznego „XII Festiwal Letnie wieczory muzyczne w Kościele-Ogrodzie”. Oferta złożona w trybie tzw. „małych grantów” jest ofertą, …

Czytaj więcej »

Instytucje pomocowe dla mieszkańców Podkowy Leśnej zgłaszających problemy uzależnień

Ośrodek Terapii Uzależnień w Pruszkowie Pruszków (Tworki) ul. Partyzantów 4 czynny w dniach: poniedziałek, wtorek i piątek w godz. 9.30 – 11.00 tel. 22 758 68 09   Poradnia Uzależnień w Pruszkowie Pruszków ul. Kraszewskiego 18 czynna od poniedziałku do piątku w godz. od  9.00 do 17.00 tel. 22 758 84 11 …

Czytaj więcej »

(01.03.2013) Obowiązkowa kwalifikacja wojskowa

Na kwalifikację wojskową stawią się 1 marca 2013r. wezwani mieszkańcy Podkowy Leśnej.   Tegoroczna kwalifikacja dotyczy: – 27 mieszkańców Podkowy Leśnej: mężczyzn urodzonych w 1994r.; – mężczyzn urodzonych w latach 1988-1992, którzy nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej ; – osób urodzonych w latach 1992-1993, które …

Czytaj więcej »

Apel Kierownika Posterunku w Podkowie Leśnej

Z uwagi na zaistniałe kradzieże zwracam się z prośbą i apeluję o prawidłowe zabezpieczanie elementów wyposażenia ogrodzenia wykonanych z metali kolorowych Państwa posesji. Ponadto proszę o zachowanie zdrowego rozsądku. Szczególnie osoby starsze narażone są na działanie sprawców kradzieży tzw. metodą „na wnuczka”. Pamiętaj! – Bądź ostrożny w kontakcie z nieznajomym. …

Czytaj więcej »

Odśnieżajmy dachy – apel Wojewody Mazowieckiego

ODŚNIEŻAJMY DACHY PO INTENSYWNYCH OPADACH ŚNIEGU APEL WOJEWODY MAZOWIECKIEGO W związku z utrzymywaniem się intensywnych opadów śniegu, apeluję do właścicieli i zarządców nieruchomości o regularne odśnieżanie dachów oraz usuwanie zwisających sopli, Obciążone dachy stanowią zagrożenie nie tylko dla osób znajdujących się w budynku, ale także przypadkowych przechodniów. Szczególną uwagę należy skupić na …

Czytaj więcej »

Konkurs na składanie wniosków w ramach POKL

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki”, Działania 8.1″ Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” na wyodrębnione …

Czytaj więcej »

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2013, realizuje działania na rzecz wsparcia i rozwoju przedsiębiorstw. Obowiązkiem spoczywającym na PARP jest dołożenie wszelkich starań, aby wsparcie to, wykorzystane zostało w sposób najbardziej efektywny. Pula dotacji w 2013 roku na realizację programów operacyjnych może wynieść ponad 7 mld euro. Pieniądze te, są …

Czytaj więcej »

Informacja o opłatach za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (termin: do 31.01.2013)

Urząd Miejski w Podkowie Leśnej informuje, że zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 ze zmianami) przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych są zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia o …

Czytaj więcej »

Zmiany w zameldowaniach

Uprzejmie informujemy, ze z dniem 31 grudnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 1407), na mocy której wprowadzono szereg ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego obejmujących …

Czytaj więcej »
 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content