Ważne:
Strona Główna / Komunikaty / Konsultacje projektów uchwał ws. uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy i statutu OPSu

Konsultacje projektów uchwał ws. uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy i statutu OPSu

 

Informacja z dnia 16 sierpnia 2022 r.: Konsultacje zakończone – uwagi nie wpłynęły.

 

Ogłoszenie z dnia 25 lipca 2022 r.

Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ogłaszam konsultacje projektów uchwał w sprawach:
1) uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Podkowa Leśna na lata 2022 – 2026,
2) uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Podkowa Leśna, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinie dotyczącej ich działalności.

Uwagi do konsultowanych projektów uchwał można składać w formie pisemnej na formularzu konsultacyjnym do dnia 8 sierpnia 2022 r. w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna (ul. Akacjowa 39/41), za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres urzadmiasta@podkowalesna.pl lub wysłać pocztą na adres Urzędu Miasta.

Przedmiotowe projekty uchwał oraz formularz konsultacyjny znajdują się na stronie internetowej miasta (www.podkowalesna.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Podkowa Leśna (www.bip.podkowalesna.pl) w zakładce KONSULTACJE PROJEKTÓW UCHWAŁ i są dostępne w Urzędzie Miasta.

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
Artur Tusiński

 

Formularz konsultacyjny

Projekt uchwały – program gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy

Projekt uchwały – statut OPS

Sprawdź również

XLV sesja Rady Miasta 24.11.2022

Zawiadomienie o zwołaniu XLV sesji Rady Miasta na dzień 24 listopada 2022 r. – program …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content