Ważne:
Strona Główna / Komunikaty / Wzrost stawki VAT w 2011 roku

Wzrost stawki VAT w 2011 roku

KOMUNIKAT

W związku ze wzrostem stawki VAT z 7 % do 8% od 1 stycznia 2011 roku ulega zmiana ceny za 1m3 wody pobieranej z wodociągu miejskiego oraz  za 1m3 ścieków odprowadzonych do kanalizacji miejskiej (Ustawa z dnia 26 listopada 2010 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej   Dz. U. z 2010 roku nr 238 poz. 1578).

 

Opłata za 1m3 wody  pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę od 1 stycznia 2011 roku będzie wynosiła:

a)            Taryfa I: woda dostarczona do gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej -cena za 1m3 dostarczonej wody w  wysokości: 2,50zł plus VAT 8% = 2,70zł.

b)            Taryfa II:  woda dostarczona do gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej korzystających z podliczników

-cena za 1m3 dostarczonej wody do spożycia i celów gospodarczych
w  wysokości: 2,50zł plus VAT 8% = 2,70zł,

– cena za 1m3 dostarczonej wody wg wskazań podliczników w wysokości: 4,00zł plus VAT 8% = 4,32zł.

c)            Taryfa III: woda dostarczona do podmiotów gospodarczych

– cena za 1m3 dostarczonej wody w wysokości: 3,50zł plus VAT 8% = 3,78zł.

 

Opłata za1m3 ścieków odprowadzonych do kanalizacji sanitarnej od 1 stycznia 2011 roku będzie wynosiła:

a)            Taryfa I: ścieki odprowadzone z gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej

– cena za 1m3 odprowadzonych ścieków w  wysokości: 4,50zł plus VAT 8% =   4,86zł

b)           Taryfa II: ścieki odprowadzone od podmiotów gospodarczych

– cena za 1m3 odprowadzonych ścieków w wysokości: 5,50 zł plus VAT 8% = 5,94zł.

 

Sekretarz Miasta

/-/ Maria Górska

 

 

Sprawdź również

Ogłoszenie Burmistrza z 16 września 2020 r. o konsultacjach projektów uchwał (zmiana Regulaminu utrzymania czystości i szcz. sposobu odbioru odpadów)

Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 października 2010 r. …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content