Ważne:
Strona Główna / Aktualności / BUDŻET PARTYCYPACYJNY 2020 – Głosowanie

BUDŻET PARTYCYPACYJNY 2020 – Głosowanie

Wynik głosowania w budżecie partycypacyjnym

Poznaliśmy wyniki głosowania na projekty zgłoszone do budżetu partycypacyjnego Miasta Podkowa Leśna na 2020 rok. Łącznie wpłynęło 428 ważnych kart do głosowania – w wersji papierowej lub elektronicznej

W głosowaniu zwyciężył projekt „Szkolna strefa rekreacji i wypoczynku w otoczeniu zieleni”, którego koszt realizacji oszacowano na 100.000 zł. Pomysł uzyskał 214 głosów.

Pozostałe projekty otrzymały następującą liczbę głosów:

 • „Poeci o lipie – wiersze w Alei” – 148 głosów,
 • „Modernizacja strefy sportowej i rekreacyjnej w Podkowie Leśnej” – 147 głosów,
 • „Rewitalizacja i zabezpieczenie figury Matki Boskiej – kamienia węgielnego Miasta Ogrodu Podkowa Leśna” – 46 głosów.

Każdy mieszkaniec mógł wskazać na karcie do głosowania maksymalnie trzy projekty.

Gratulujemy pomysłodawcy zwycięskiego projektu, a mieszkańcom dziękujemy za wszystkie oddane głosy.

Karta do głosowania w formie elektronicznej

16 września rusza głosowanie na projekty zgłoszone do budżetu partycypacyjnego

Zakończyła się weryfikacja merytoryczna propozycji zgłoszonych do budżetu partycypacyjnego Miasta Podkowa Leśna na 2020 rok – pod głosowanie mieszkańców zostaną poddane następujące projekty:

 1. „Szkolna strefa wypoczynku w otoczeniu zieleni” – zagospodarowanie terenu szkoły przylegającego do ul. Jana Pawła II, wzdłuż głównej ścieżki wejściowej do budynku. Projekt zakłada umieszczenie mebli miejskich w otoczeniu bujnej roślinności o charakterze naturalistycznym (szacunkowy koszt realizacji projektu: 100.000 zł);
 2. „Modernizacja strefy sportowej i rekreacyjnej w Podkowie Leśnej” – modernizacja Skate Parku oraz doposażenie Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w nowy sprzęt rekreacyjny – fotele wiszące (szacunkowy koszt realizacji projektu: 18.350 zł);
 3. „Poeci o lipie – wiersze w Alei” – umieszczenie w przestrzeni publicznej ośmiu tablic
  z cytatami o lipie i jej znaczeniu w ojczystej kulturze (szacunkowy koszt realizacji projektu: 75.000 zł);
 4. „Rewitalizacja i zabezpieczenie figury Matki Boskiej – kamienia węgielnego Miasta Ogrodu Podkowa Leśna” – rewitalizacja figury Matki Boskiej u zbiegu ulic Parkowej i Bluszczowej, obejmująca fundament, cokół, schody, postument i figurę oraz wykonanie oświetlenia oraz zadaszenia (uzależnione od decyzji MWKZ) (szacunkowy koszt realizacji projektu: 55.000 zł).

Mieszkańcy będą mogli głosować na ww. propozycje w terminie od 16 do 22 września br. Każdy z głosujących będzie mógł wskazać na karcie do głosowania maksymalnie trzy projekty.

Budżet partycypacyjny 2020!

Co to jest budżet partycypacyjny? 

Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu miasta: zgłaszając projekty, dyskutują nad nimi, a potem oddają na nie swój głos.

Od 1 do 19 lipca 2019 r. można składać propozycje projektów w kolejnej odsłonie budżetu partycypacyjnego.

Na realizację pomysłów przeznaczono 100.000 zł.

Propozycje zadań do realizacji może złożyć każdy mieszkaniec Miasta Podkowa Leśna.

Dokumenty do pobrania:http://bip.podkowalesna.pl/prawo-miejscowe/zarzadzenia-burmistrza/zarzadzenia-organizacyjne/zarzadzenia-organizacyjne-burmistrza-w-2019-roku/zarzadzenie-nr-74-2019-z-dnia-28-czerwca-2019-r-w-sprawie-konsultacji-spolecznych-z-mieszkancami-miasta-podkowa-lesna-w-zakresie-budzetu-partycypacyjnego-na-rok-2020/21290/?fbclid=IwAR08-zZ9qPlKh99fEKjXYh0e2RufQk27YdBhYbFeZyhwmjHWKRR2CeYdgzw

Informacje: 22 759-21-19 
e-mail: partycypacja@podkowalesna.pl

Zarządzenie nr 74-2019

Regulamin budżetu partycypacyjnego

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Formularz zgłoszeniowy projektu

Załącznik nr 2 do Regulaminu – Lista mieszkańców popierających projekt

Załącznik nr 3 do Regulaminu – Zgoda opiekuna prawnego

Załącznik nr 4 do Regulaminu – Deklaracja współfinansowania

Załącznik nr 5 do Regulaminu – Zgoda na dysponowanie terenem

Załącznik nr 6 do Regulaminu – Karta do głosowania

 

Klauzula informacyjna dotycząca budżetu partycypacyjnego

Budżet partycypacyjny 2020

Mieszkańcy Podkowy Leśnej po raz czwarty mogli składać projekty do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego. W dniach od 1 do 19 lipca br. zgłoszono siedem propozycji:

 • „Szkolna strefa rekreacji i wypoczynku w otoczeniu zieleni” – zagospodarowanie terenu szkoły przylegającego do ul. Jana Pawła II, wzdłuż głównej ścieżki wejściowej do budynku. Projekt zakłada umieszczenie mebli miejskich w otoczeniu bujnej roślinności o charakterze naturalistycznym;
 • „Remont/wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw pomiędzy kościołem
  a budynkiem Urzędu Miasta” – projekt obejmuje wymianę/naprawę urządzeń zabawowych oraz bieżącą konserwację placu zabaw. Przewiduje się również wymianę piasku w piaskownicach, usunięcie części nawierzchni gruntowej i nawiezienie nowego piasku;
 • „Bezpieczny RAKtownik” – zakup specjalnej pralnicy oraz suszarki dla straży pożarnej;
 • „Modernizacja strefy sportowej i rekreacyjnej w Podkowie Leśnej” – modernizacja Skate Parku oraz doposażenie Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej nowymi sprzętami rekreacyjnymi (fotele wiszące);
 • „Poeci o lipie – wiersze w Alei” – umieszczenie w przestrzeni publicznej ośmiu tablic
  z cytatami o lipie i jej znaczeniu w ojczystej kulturze;
 • „Profesjonalna strefa do gry w Teqball przy MOK’u” – projekt zakłada wykonanie amortyzującej nawierzchni, piłkochwytów, oświetlenia solarnego, umieszczenie stołu do gry oraz tablicy z zasadami;
 • „Rewitalizacja i zabezpieczenie figury Matki Boskiej – kamienia węgielnego Miasta Ogrodu Podkowa Leśna” – przewiduje się kompleksową rewitalizację figury Matki Boskiej u zbiegu ulic Parkowej i Bluszczowej, obejmującą fundament, cokół, schody, postument samą figurę oraz otaczającą roślinność.

W dniu 25 lipca br. zakończyła się formalna weryfikacja złożonych propozycji. Dwa projekty – Bezpieczny RAKtownik oraz Profesjonalna strefa do gry w Teqball przy MOK’u – nie spełniły wymaganych kryteriów i zostały odrzucone.

Co dalej? Propozycje zadań, które spełniły wymogi formalne, zostaną poddane analizie merytorycznej przez pracowników Urzędu Miasta. W razie potrzeby pomysły będą dyskutowane z ich autorami w celu dokonania modyfikacji, które umożliwią spełnienie kryteriów oceny. Projekty, które pomyślnie przejdą weryfikację merytoryczną, zostaną skierowane do głosowania mieszkańców.

Z tego miejsca chcielibyśmy podziękować wszystkim osobom, które zaangażowały się
w obecną edycję budżetu partycypacyjnego, a w szczególności wnioskodawcom za aktywność i czas włożony w przygotowanie projektów.

budżet partycypacyjny wizualizacje www

Sprawdź również

Premierowy czerwiec w Centrum Kultury

W czerwcu Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich rusza pełną parą i serdecznie zaprasza, także stacjonarnie.

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content