Ważne:
Strona Główna / Bez kategorii (strona 15)

Bez kategorii

Konsultacje

Konsultacje w sprawie „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011″   Wszystkie podmioty działające w sferze pożytku publicznego, prosimy o zgłaszanie propozycji, opinii lub uwag (poprawek) do niniejszego dokumentu: „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi …

Czytaj więcej »

(21.10.2015) Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI STAŁYCH RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA POSIEDZENIE KOMISJI ŁADU PRZESTRZENNEGO, BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA 21 październik 2015 r. (środa) o godz. 18.30 Zespół Szkół Samorządowych ul. Jana Pawła II 20

Czytaj więcej »

Zagospodarowanie Willi Jókawa

Pismo p. Anny Dobrzyńskiej-Foss do Przewodniczącego Rady Miasta p. Bogusawa Jestadt   Sprawozdanie z działalności zespołu doradczego Rady Miasta Podkowa Leśna do wypracowania koncepcji wykorzystania na cele miejskie willi Jókawa   Załączniki do sprawozdania: Załącznik nr 1 – Protokół z I posiedzenia Zespołu doradczego do wypracowania koncepcji wykorzystania na cele …

Czytaj więcej »

Wybory Samorządowe 2010

WYBORY SAMORZĄDOWE 2010   Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego   Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada …

Czytaj więcej »

Rewitalizacja budynku Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku wraz z założeniem parkowym

mazowsze

  16 marca 2010 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego podpisana została umowa na dofinansowanie Projektu pn. „Rewitalizacja budynku Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku wraz z założeniem parkowym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, Priorytet VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki …

Czytaj więcej »

Wybory Prezydenckie 2010

WYBORY PREZYDENCKIE 2010 Wizualizacja wyników głosowania w wyborach prezydenckich w Podkowie Leśnej z dnia 4 lipca 2010r. Wyniki głosowania w wyborach prezydenckich w Podkowie Leśnej z dnia 4 lipca 2010r.   Wizualizacja wyników głosowania w wyborach prezydenckich w Podkowie Leśnej z dnia 20 czerwca 2010r.   Wyniki głosowania w wyborach prezydenckich w Podkowie Leśnej …

Czytaj więcej »

Pępek Europy

Informacje prasowe: Nadanie tytułu „Pępek Europy” Podkowie Leśnej w dniu 21 czerwca 2009 r. Pępkiem Europy została Podkowa Leśna 9 czerwca 2009 r.

Czytaj więcej »

Karta Mieszkańca

Dokument ten powstał w roku 2005 z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna, we współpracy z Urzędem Miasta, innymi stowarzyszeniami podkowiańskimi, oraz zainteresowanymi tą tematyką radnymi. Ostatecznej redakcji dokumentu dokonali pp. Anna i Jacek Maziarscy. Karta została wydrukowana przez Towarzystwo ze środków grantowych FIO, oraz dostarczona na koszt Urzędu …

Czytaj więcej »
 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content