Ważne:
Strona Główna / jsnarska (strona 4)

jsnarska

XXX sesja Rady Miasta

herb Miasta Podkowa Leśna

ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zwołuję XXX sesję Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji sesja odbędzie się 18 kwietnia 2013 r. o godz. 18.30 w sali …

Czytaj więcej »

Zaproszenie do udziału w projekcie edukacyjno-artystycznym

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” serdecznie zaprasza twórców, rękodzielników i artystów z obszaru gmin Brwinów i miasta Podkowa Leśna do udziału w planowanym na przełom roku 2013/14 projekcie współpracy „Rękodzieło szansą rozwoju turystycznego i ochrony lokalnego dziedzictwa” realizowanego ze środków PROW osi 4 LEADER.

Czytaj więcej »

Zapraszamy do Stawiska

Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. P. Gojawiczyńskiej zapraszają w sobotę, 13 kwietnia 2013 r., o godz. 17.00na autorską prezentację książki Tomasza Pruszaka Ziemiańskie święta i zabawy *** Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku zaprasza w niedzielę, 14 kwietnia 2013 r., …

Czytaj więcej »

Komunikat Burmistrza Podkowy Leśnej dot. rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa

Komunikat Burmistrza Podkowy Leśnej dot. rozstrzygnięcia konkursu dla organizacji pozarządowych i podmiotów dopuszczonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Komunikat

Czytaj więcej »

Komunikat Burmistrza Podkowy Leśnej dot. rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa

Komunikat Burmistrza Podkowy Leśnej dot. rozstrzygnięcia konkursu dla organizacji pozarządowych i podmiotów dopuszczonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Komunikat

Czytaj więcej »

Podkowa Leśna na antenie Radia Bogoria

We wtorek, 26 marca 2013 r. „Dzień Podkowy Leśnej” w Radiu Bogoria (94,5 FM). Gośćmi w kolejnych wejściach będą: 9.30 – Alina Witkowska, dyrektor Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich, Mateusz Wilkoń, Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich 10.30 – Alicja Matracka-Kościelny, dyrektor Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku 11.30 – …

Czytaj więcej »

Oferta realizacji zadania publicznego „XII Festiwal Letnie wieczory muzyczne w Kościele-Ogrodzie”

Parafia św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyła ofertę realizacji zadania publicznego „XII Festiwal Letnie wieczory muzyczne w Kościele-Ogrodzie”. Oferta złożona w trybie tzw. „małych grantów” jest ofertą, …

Czytaj więcej »

Oferta realizacji zadania publicznego „XII Festiwal Letnie wieczory muzyczne w Kościele-Ogrodzie”

Parafia św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyła ofertę realizacji zadania publicznego „XII Festiwal Letnie wieczory muzyczne w Kościele-Ogrodzie”. Oferta złożona w trybie tzw. „małych grantów” jest ofertą, …

Czytaj więcej »

Prezydent Bronisław Komorowski wziął udział w promocji książki ,,Niepokorni 1976-1989. Mieszkańcy powiatu grodziskiego na rzecz wolności”

W uroczystej promocji książki ,,Niepokorni 1976-1989. Mieszkańcy powiatu grodziskiego na rzecz wolności”, która odbyła się w czwartek 24 stycznia w grodziskim Centrum Kultury, wziął udział Prezydent Bronisław Komorowski. Na sali obecni byli także włodarze miast i gmin, wśród nich Burmistrz Podkowy Leśnej Małgorzata Stępień-Przygoda oraz bohaterowie publikacji – Niepokorni. Zapraszamy …

Czytaj więcej »
 
 

MENU

Podkowa Leśna