Ważne:
Strona Główna / jsnarska (strona 3)

jsnarska

Festiwal Otwarte Ogrody już za nami

Szanowni Mieszkańcy, Organizatorzy Festiwalu Otwarte Ogrody, Bardzo dziękuję Państwu za zaproszenie nas do swoich ogrodów. To dzięki Państwa zaangażowaniu Festiwal, którego idea już dawno przekroczyła granice Podkowy Leśnej, jest ciekawą, unikalną imprezą, z roku na rok przyciągającą coraz więcej osób. Dziękuję instytucjom kultury, placówkom oświatowym, harcerzom i organizacjom pozarządowym, bez których …

Czytaj więcej »

Ogłoszenie

herb Miasta Podkowa Leśna

BURMISTRZ MIASTA PODKOWA LEŚNA ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Kierownika Referatu Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej Więcej

Czytaj więcej »

Są już wyniki sprawdzianu szóstoklasistów

4 kwietnia 2013 roku 40 uczniów klas 6-tych szkoły podstawowej napisało sprawdzian szóstoklasisty. Średnia dla szkoły wyniosła 28,24 pkt , co plasuje nas w grupie wyników bardzo wysokich (8 stanin) w 9 stopniowej skali staninowej. Średnia powiatu: 26,27, średnia gminy: 30,49 pkt. Najwyższy wynik w szkole, 38 pkt osiągnął uczeń …

Czytaj więcej »

Projekt Programu współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi

Zapraszamy do współtworzenia programu współpracy na 2014 rok! Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy samorządu województwa mazowieckiego z …

Czytaj więcej »

Projekt Programu współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi

Zapraszamy do współtworzenia programu współpracy na 2014 rok! Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy samorządu województwa mazowieckiego z …

Czytaj więcej »

Architektura ognia w Podkowie Leśnej

Projekt „Architektura ognia w Podkowie Leśnej” to działanie mające na celu odnalezieni wśród zabytkowych elementów wyjątkowych budynków miasta-ogrodu tych urządzeń i przedmiotów, które pomogły nie tylko w praktycznym, ale i estetycznym okiełznaniu ognia. Chcemy zwrócić uwagę na piękno przedmiotów codziennego użytku, ale mających wiele walorów artystycznych. Odlewanie żeliwa, kucie niektórych …

Czytaj więcej »

Powiatowa Rada Zatrudnienia Powiatu Grodziskiego – pomoc dla bezrobotnych, środki na podjęcie działalności gospodarczej

Od marca 2013r rozpoczęła się kolejna 4-ro letnia kadencja Powiatowej Rady Zatrudnienia. Przedstawicielem Rady Miasta Podkowa Leśna jest radna Anna Łukasiewicz. Powiatowa Rada Zatrudnienia jest organem opiniodawczo – doradczym Starosty Powiatu Grodziskiego w sprawach polityki rynku pracy. Kadencja nie pokrywa się z kadencją Rad Miasta. Członkowie Rady spotykają się przeciętnie …

Czytaj więcej »

Zapraszamy do Biblioteki

Szanowni Czytelnicy, od 8 kwietnia 2013 r. Biblioteka podkowiańska zaprasza Państwa w nowych ujednoliconych i wydłużonych godzinach otwarcia. ABOLICJA W BIBLIOTECE PODKOWIAŃSKIEJ Informujemy, że od 1 maja do 30 czerwca 2013 r. nie będą pobierane kary za zwracane po terminie książki.

Czytaj więcej »
 
 

MENU

Podkowa Leśna