Ważne:
Strona Główna / jsnarska (strona 29)

jsnarska

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI STAŁYCH RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA POSIEDZENIE KOMISJI KULTURY, OŚWIATY, SPORTU I SPRAW SPOŁECZNYCH ODBĘDZIE SIĘ 30 STYCZNIA 2012 r. o godz. 18.00w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej,ul. ŚWIERKOWA 1

Czytaj więcej »

Artystyczne warsztaty malarskie „Drzewa życia…”

Zapraszamy do udziału w weekendowym cyklu artystycznych warsztatów malarskich pt: „Drzewa życia – motywy i  inspiracje w sztukach plastycznych, literaturze, mitologiach i religiach świata…”. Czytaj więcej tutaj.

Czytaj więcej »

Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2012”

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2012” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców) poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych.

Czytaj więcej »

Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2012”

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2012” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców) poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych.    W Ogólnopolskim …

Czytaj więcej »

Nagroda Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej – zgłoszenia kandydatów

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej zaprasza do przesyłania zgłoszeń kandydatów do DOROCZNEJ NAGRODY FRDL za lokalne inicjatywy kulturalne pod patronatem Narodowego Centrum Kultury i Komitetu Polskiego ds. UNESCO W tym roku uhonorowani zostaną autorzy przedsięwzięć kulturalnych i kulturotwórczych, które znacząco wpłynęły na rozwój aktywności społecznej swoich środowisk, zrealizowane w latach 2010-2011. …

Czytaj więcej »

„Lwowskie Jasełka” w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich

W minioną sobotę w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich podkowianie i goście obejrzeli „Lwowskie Jasełka – opowieść o narodzinach Jezusa w wersji teatralnej” w wykonaniu uczniów polskiej szkoły im. Karoliny Lanckoronskiej i członków Towarzystwa Pomocy Polakom „Wielkie Serce” z Nowego Rozdołu na Ukrainie koło Lwowa. Zapraszamy do galerii fotograficznej.

Czytaj więcej »

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017

Zarząd Województwa Mazowieckiego rozpoczął prace mające na celu przygotowanie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023″, aktualizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego” oraz sporządzenia „Prognozy oddziaływania na środowisko Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat …

Czytaj więcej »

Kultywujemy podkowiańskie tradycje literackie

Dyskusyjne Kluby Książki to przedsięwzięcie realizowane na skalę ogólnopolską przez Instytut Książki. Tworzone przy bibliotekach kluby są otoczone opieką Instytutu Książki, także w zakresie udostępniania bibliotekom wieloegzemplarzowych kompletów książek, które po przeczytaniu są podstawą do dyskusji dla klubowiczów. Martyna Szczepanik, uczennica Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej, zdobyła nagrodę za najlepszą …

Czytaj więcej »
 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content