Ważne:

bkrupa

Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały (zniesienie formy ochrony przyrody)

Ogłoszenie z dnia 11 lutego 2021 r. Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. …

Czytaj więcej »

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych – do 16.02.2021

W związku z przygotowaniami do przeprowadzenia w 2021 roku Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, ogłoszony został  nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych. Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki: mieć ukończone 18 lat, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, posługiwać się językiem polskim …

Czytaj więcej »

XXIII sesja Rady Miasta 17.12.2020

Zawiadomienie o zwołaniu sesji – program i materiały Transmisja sesji udostępniona będzie w serwisie YouTube na kanale „Miasto Podkowa Leśna” pod adresem:https://www.youtube.com/channel/UCvAVZWcNfr_Ya1teWYYHTaw

Czytaj więcej »
 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content