Ważne:
Strona Główna / Aktualności / Stypendia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna w roku szkolnym 2017/2018

Stypendia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna w roku szkolnym 2017/2018

Uczniowie i studenci, którzy nie ukończyli 25 roku życia wzorem ubiegłego roku będą mogli otrzymać Stypendia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna za wybitne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub artystyczne. Warunkiem jest mieszkanie w Podkowie Leśnej. Uczeń lub student może otrzymać stypendium za osiągnięcia w roku szkolnym poprzedzającym okres stypendialny. W zeszłym roku po raz pierwszy kilkunastu uczniów otrzymało takie stypendium. Czekamy na zgłoszenia. Prawo zgłaszania kandydatów do stypendium przysługuje:

  • dyrektorom placówek oświatowych po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej,
  • klubom sportowym,
  • Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna,
  • rektorom lub dziekanom szkół wyższych,
  • rodzicom lub opiekunom,
  • pełnoletnim uczniom/studentom.

Podstawę ustalenia wysokości stypendium za wybitne osiągnięcia edukacyjne, artystyczne lub sportowe stanowi minimalne wynagrodzenie brutto obowiązujące na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania stypendium. Wysokość miesięcznych rat stypendium za wybitne osiągnięcia edukacyjne, artystyczne lub sportowe może wynosić do 15 % kwoty, o której mowa wyżej. Stypendium przyznaje się na czas trwania nauki w danym roku szkolnym/akademickim, nie dłużej niż na 10 miesięcy. Stypendium przyznawane jest niezależnie od sytuacji materialnej kandydata. Uzyskanie stypendium w jednym roku nie wyklucza możliwości jego otrzymania w latach następnych.

Wnioski na specjalnym formularzu należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta Podkowa Leśna w terminie 1 września – 30 października 2017.

zalacznik-regulamin-przyznawania-stypendium-bm

Regulamin przyznawania Stypendium Burmistrza Miasta Podkowa Leśna za wybitne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub artystyczne wraz z załącznikiem jest dostępny na stronie BIP ( Uchwała Nr 158/XXVII/2016)

 http://bip.podkowalesna.pl/wp-content/uploads/2014/12/zalacznik-regulamin-przyznawania-stypendium-bm.pdf

Sprawdź również

Dbam o moje miasto, tu płacę podatki

Do końca kwietnia mamy czas na rozliczenie roczne naszych podatków ze Skarbem Państwa. Podatek PIT …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content