Ważne:
Strona Główna / Aktualności / Ukraina – Ważne informacje

Ukraina – Ważne informacje

Zamieszczone poniżej informacje są na bieżąco uaktualniane.

 

Diia.pl – elektroniczny dokument dla uchodźców z Ukrainy

 

Diia.pl – elektroniczny dokument wydawany obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli granicę polsko-ukraińską po 24 lutego b.r. został dodany do katalogu dokumentów pobytowych. Oznacza to, że od 23 lipca, razem z ważnym dokumentem podróży (np. paszportem), uprawnia do przekraczania polskich granic. Umożliwia także swobodne przemieszczanie się w ramach strefy Schengen.

Kto może skorzystać z aplikacji mObywatel i dokumentu Diia.pl?

Każda osoba, która:

 • ma ukraińskie obywatelstwo,
 • jest pełnoletnia,
 • przekroczyła granicę polsko-ukraińską po 24 lutego 2022 roku,
 • ma nadany numer PESEL,
 • ma aktywny profil zaufany.

Jak aktywować aplikację?

 • w urzędzie, w którym otrzymasz numer PESEL, poproś o aktywowanie profilu zaufanego,
 • jeśli masz już nadany numer PESEL, ale nie wnioskowałeś od razu o dostęp do profilu zaufanego, zwróć się o niego w dowolnym urzędzie – najlepiej w tym samym, w którym otrzymałeś PESEL,
 • pobierz i uruchom aplikację mObywatel,
 • zapoznaj się z regulaminem i polityką prywatności aplikacji,
 • aktywuj aplikację korzystając z loginu i hasła wydanego dla profilu zaufanego,
 • jeśli zapomniałeś hasła do profilu zaufanego, zawsze możesz go odzyskać podając swoją nazwę użytkownika lub adres e-mail.

Aplikacja mObywatel jest bezpłatna. Jej wydawcą jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Można ją pobrać w oficjalnych sklepach App Store i Google Play. Aplikacja działa na smartfonach z systemem IOS oraz Android.

 Więcej informacji o aplikacji mObywatel i dokumencie Diia.pl (Дія пл) na stronie: https://www.gov.pl/web/mobywatel-w-aplikacji/ua

broszura_Diiapl

broszura_PZ

 

 

Bardzo prosimy wszystkie osoby przyjmujące obywateli ukraińskich (którzy przekroczyli granicę Polski po 24.02.2022 r.) w Podkowie Leśnej o zarejestrowanie swoich gości w Ośrodku Pomocy Społecznej. W tym celu należy wypełnić  formularz – „karta tymczasowego pobytu”. Dokument można wypełnić na miejscu w OPS przy ul. Błońskiej 46/48 lub pobrać go ze strony i zanieść wypełniony do jednostki. Formularz do pobrania tutaj

 

 

Proces nadania numeru PESEL – film instruktażowy. Процес присвоєння номера PESEL – навчальне відео

Powstał film Instruktarzowy dotyczący procesu nadania numeru PESEL, informacji o Profilu Zaufanym oraz aplikacji mObywatel dla obywatela  Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Polski z terytorium Ukrainy od 24 lutego 2022 r. i deklaruje pozostanie na terytorium Polski. Tutorial został przygotowany w języku ukraińskim, z polskimi oraz ukraińskimi napisami.

Departament Zarzadzania Systemami Kancelarii Prezesa Rady Ministrów poinformował o przygotowanym filmie instruktażowym dotyczącym procesu nadania numeru PESEL. Przygotowany materiał ma stanowić pomoc dla obywateli Ukrainy w wyjaśnieniu kroków związanych z nadaniem numeru PESEL, informacji dotyczących aplikacji mObywatel oraz czym jest Profil Zaufany, w związku z wejściem w życie ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Tutorial został podzielony na trzy części.

Pierwsza z nich pokazuje kroki związane z nadaniem numeru PESEL:

– Kto może uzyskać?

– Gdzie dostać numer PESEL?

– Co musisz przygotować?

– Jak dostać numer PESEL?

– Ile będziesz czekać?

– Ile zapłacisz?

Druga część dotyczy objaśnienia czym jest Profil Zaufany oraz jak go uzyskać.

Trzecia część filmu dotyczy niezbędnych informacji związanych z aplikacją mObywatel i dokumentu Diia.pl, przygotowaną dla obywateli Ukrainy.

Зроблено навчальне відео щодо процесу присвоєння номера PESEL, інформації про Довірений профіль та заяви mObywatel для громадянина України, який з 24 лютого 2022 року легально в’їхав на територію польської мови з території України та декларує перебування на території Польщі. Підручник підготовлено українською мовою, з польськими та українськими субтитрами.

Відділ системного менеджменту канцелярії Прем’єр-міністра поінформував про підготовлене навчальне відео про процес присвоєння номера PESEL. Підготовлений матеріал покликаний допомогти громадянам України у роз’ясненні кроків, пов’язаних з присвоєнням номера PESEL, інформації про додаток mObywatel та яким є Довірений профіль, у зв’язку з набранням чинності Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни.

Підручник був розділений на три частини.

Перший з них показує кроки, пов’язані з присвоєнням номера PESEL:

– Хто може отримати?

– Де взяти номер PESEL?

– Що потрібно для підготовки?

– Як отримати номер PESEL?

„Як довго ви будете чекати?”

– Скільки ви будете платити?

Друга частина стосується пояснення того, що таке довірений профіль і як його отримати.

Третя частина фільму стосується необхідної інформації, пов’язаної з додатком mObywatel та Diia.pl документом, підготовленим для громадян України.

 

W celu skoordynowania wszystkich akcji pomocowych powstała oficjalna platforma PomagamUkrainie.gov.pl zawierająca szereg informacji na temat pomocy dla obywateli ukraińskich uciekających przed wojną. Platforma została przygotowana przez Kancelarię Prezesa Ministrów.

Platforma działa w trzech językach: polskim, ukraińskim i angielskim. Poprzez platformę mogą zgłaszać się wszystkie osoby, firmy, organizacje, które chcą zgłosić swoje działania pomocowe lub wesprzeć organizatorów już prowadzonych akcji. Uchodźcy natomiast mogą w tym miejscu znaleźć praktyczne informacje o dostępnym wsparciu.


POMOC FINANSOWA DLA OBYWATELI UKRAINY PRZEBYWAJĄCYCH W PODKOWIE LEŚNEJ

POMOC FINANSOWA DLA OBYWATELI UKRAINY PRZEBYWAJĄCYCH W PODKOWIE LEŚNEJ

Podkowa Leśna, 8 marca 2022 r.

 Szanowni Państwo

Dnia 24 lutego Rosja Putina napadła na Ukrainę. Obecnie wojska rosyjskie próbują doszczętnie zniszczyć niepodległy kraj. Do Polski trafiło już ponad milion uchodźców, szacuje się, że może być to nawet
5 milionów ludzi. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że obecnie Ukraińcy nie walczą tylko
o swoją wolność, ale także o pokój w Europie i całym Świecie.

Społeczność naszego miasta oraz działające tu stowarzyszenia włączyły się w pomoc, udostępniliśmy swoje domy, ale ten kryzys i wojna będą trwać. Dlatego ważne jest każde długofalowe wsparcie.

W tym celu zostało uruchomione konto, na które będziemy zbierali środki
dla uchodźców z Ukrainy. Na
żywność, na opłacenie kosztów ich utrzymania,
na środki higieniczne, chemiczne, medyczne i opatrunkowe, leczenie
.

Konto użyczyła Fundacja Lumen -Fundatio Pro Educatione z Podkowy Leśnej, dysponentem środków będzie  Burmistrz Miasta Podkowa Leśna. Pracujemy nad powołaniem społecznego Komitetu, który będzie akceptował wydatki z zebranych środków, tak aby zapewnić całkowitą transparentność wydatków.
Raz w tygodniu zobowiązuję się do publikowania raportów wpływów i wydatków z konta.

Ze szczególnym apelem zwracam się do społeczności europejskich miast, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, korporacji międzynarodowych i biznesu. To my w Polsce przejmiemy większość ciężaru
przybywających do nas uchodźców z regionu wojny. Dlatego prosimy Was o wsparcie finansowe, tak abyśmy mogli w dłuższej perspektywie czasu zapewnić wszystkim ludziom uciekającym przed wojną minimum egzystencji, dach nad głową i ciepły posiłek.

Ze szczególnym apelem zwracam się do społeczności europejskich miast, korporacji międzynarodowych
i biznesu, to my w Polsce przejmiemy większość ciężaru przybywających do nas uchodźców z regionu wojny, dlatego prosimy Was o wsparcie finansowe, tak abyśmy mogli w dłuższej perspektywie czasu zapewnić wszystkim ludziom uciekającym przed wojną minimum egzystencji, dach nad głową i ciepły posiłek.

Dziękuję Państwu za okazane serca.

KONTO: 81 1020 1055 0000 9002 0521 7981  z dopiskiem „Dla Ukrainy!”

Kod BIC (SWIFT) : BPKOPLPW

PL 51 10201055 0000 9102 0521 7890    EUR

PL 58 1020 1055 0000 9102 0521 7908    USD

Miasto Ogród Podkowa Leśna,
Fundacja Lumen -Fundatio Pro Educatione, 05-807 Podkowa Leśna, ul. Modrzewiowa 41

                                                                                             Artur Tusiński

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna

 

Podkowa Leśna, 8 March 2022

Ladies and Gentlemen,

On the 24th of February, Ukraine was invaded by Putin’s Russia. Russian forces
are currently attempting to thoroughly ruin an independent country.

Over one million refugees have already made their way to Poland, while estimates show that the number may even be reaching 5 million people. We are all aware that the Ukrainians are not only fighting for their own freedom, but also for peace in Europe and the entire world.

We have committed ourselves to helping them, we have shared our households,
but the crisis and the war will continue. This is why all long-term aid is important.

For this purpose, we have established a bank account to gather funds for Ukrainian refugees. For food, for covering the costs of their support, for hygiene, chemical, medical and first aid products, for treatment.

The account was provided by Fundacja Lumen (Lumen Foundation) from Podkowa Leśna, and the administrator of the funds will be the Mayor of Podkowa Leśna. We are working
on appointing a Social Committee that will approve the expenses from the gathered funds
to ensure a total transparency of spending. I obligate myself to publish reports detailing the incomes and expenses from the account once a week.

I would also like to issue a special appeal to European communities, international corporations and businesses, as it is we in Poland who are accepting the most of the burden related to the inflow of refugees from the war-torn country, which is why we are asking you for financial support that would allow us to provide all the people fleeing the conflict with
the basic necessities, a roof over their heads and a warm meal in a long-term perspective.

Thank you all for showing solidarity.

ACCOUNT NUMBER: with the reference “Dla Ukrainy!”

Kod BIC (SWIFT) BPKOPLPW

for PLN : PL 81 1020 1055 0000 9002 0521 7981

for EUR : PL 51 1020 1055 0000 9102 0521 7890 

for USD : PL 58 1020 1055 0000 9102 0521 7908

Miasto Ogród Podkowa Leśna,
Fundacja Lumen -Fundatio Pro Educatione, 05-807 Podkowa Leśna, ul. Modrzewiowa 41

                                                                                                                                                                               Artur Tusiński

                                                                                                          Mayor of Podkowa Leśna

den-Inhalt-des-Schreibens-in-deutscher-Sprache

le-contenu-de-la-lettre-en-Français

el-contenido-de-la-carta-en-Español

il-contenuto-della-lettera-in-Italiano

Stan zbiórki na dzień 31.03.2022:  25 840,53 zł i 2 169,06 euro

Stan zbiórki na dzień 09.05.2022:  41 525,37 zł i 6 543,39 euro

 

ŚWIADCZENIA SOCJALNE DLA OBYWATELI UKRAINY

ŚWIADCZENIA SOCJALNE DLA OBYWATELI UKRAINY

Od 26 marca 2022 roku (sobota) Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyznawał i wypłacał środki z programu Rodzina 500 plus uchodźcom z Ukrainy, którzy przybyli legalnie do Polski po 23 lutego 2022 r. W najbliższy weekend wniosek będzie można złożyć w palcówce w Grodzisku Mazowieckim.

W dniach 26 i 27 marca br. oddział ZUS w Grodzisku Mazowieckim zaprasza obywateli Ukrainy zainteresowanych złożeniem wniosku o 500 plus do swojej placówki.

Adres placówki ZUS Biuro Terenowe w Grodzisku Mazowieckim:

Pańska 17, 05-827 Grodzisk Mazowiecki

Placówka będzie czynna w godzinach: 9.00 – 15.00

Do złożenia wniosku jest potrzebny:

 • paszport lub inny dokument tożsamości na podstawie którego przekroczono granice (jeśli wnioskujący je posiada),
 • zaświadczenie o nadaniu polskiego identyfikatora PESEL,
 • numer rachunku bankowego w Polsce,
 • numer telefonu w Polsce i adres e-mail,
 • dokument potwierdzający legalność pobytu i dostęp do rynku pracy w Polsce osoby wnioskującej, jeśli przybyła do Polski przed 24 lutego 2022 r.

Pracownicy ZUS pomogą wszystkim zainteresowanym założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) i złożyć wniosek o świadczenie 500 plus. Wykaz otwartych w weekend placówek będzie można znaleźć na stronie internetowej ZUS.

W poniedziałek 21 marca ZUS uruchomił  także infolinię w języku ukraińskim i polskim w sprawie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy. Wśród obsługujących połącznia są uchodźcy z tego kraju. Konsultanci infolinii udzielają informacji o rodzajach świadczeń rodzinnych przyznawanych i wypłacanych przez ZUS, oraz o tym, jak wypełnić i wysłać wniosek, jak zarejestrować profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Te informacje są publikowane również na stronie internetowej ZUS w języku ukraińskim. Infolinia jest dostępna w dni robocze – od poniedziałku do piątku – w godzinach od 8.00 do 18.00 pod numerem 22 444-02-55 (opłata według stawek operatorów).

Pytania dotyczące świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy można też przesyłać drogą elektroniczną na adres UA@zus.pl.

Instrukcja 500+_SW-U wersja w języku polskim TUTAJ

Instrukcja 500+_SW-U wersja w języku ukraińskim TUTAJ

Rejestracja i logowanie na PUE ZUS – wersja w języku polskim TUTAJ

Rejestracja i logowanie na PUE ZUS – wersja w języku ukraińskim TUTAJ

З 26 березня 2022 року (субота) Установа соціального страхування надаватиме та виплачуватиме кошти з програми «Сім’я 500 плюс» біженцям з України, які легально прибули до Польщі після 23 лютого 2022 року.

26 та 27 березня цього року філія ZUS у Гродзіську Мазовецького запрошує громадян України, зацікавлених у подачі заявки на 500 плюс до свого об’єкта.

Адреса об’єкта ZUS Biuro Terenowe в Гродзіську Мазовецького:

Pańska 17, 05-827 Гродзіск Мазовецький

Об’єкт буде працювати з: 9.00 а.m до 3.00 p.m.

Для подачі заявки потрібно:

 • паспорт або інший документ, що посвідчує особу, на підставі якого були перетинані кордони (якщо вони у заявника є),
 • свідоцтво про надання польського PESEL ID,
 • номер банківського рахунку в Польщі,
 • номер телефону в Польщі та адреса електронної пошти,
 • документ, що підтверджує законність перебування та доступу до ринку праці в Польщі заявника, якщо він прибув до Польщі до 24 лютого 2022 року.

Співробітники ZUS допоможуть всім зацікавленим сторонам створити профіль на Платформі електронних послуг ZUS (PUE ZUS) та подати заявку на пільгу «500 плюс». Список торгових точок, відкритих на вихідних, буде доступний на сайті ZUS.

У понеділок, 21 березня, ZUS також запустив гарячу лінію українською та польською мовами щодо сімейних пільг для громадян України. Серед тих, хто здійснює зв’язки, є біженці з цієї країни. Консультанти гарячої лінії надають інформацію про види сімейних пільг, що надаються та оплачуються ZUS, а також про те, як заповнити та надіслати заявку, як зареєструвати профіль на Платформі електронних послуг ZUS (ПУЕ). Ця інформація також опублікована на сайті ZUS українською мовою. Гаряча лінія доступна в робочі дні – з понеділка по п’ятницю – з 8.00 до 18.00 за номером 22 444-02-55 (плата за тарифами операторів).

Питання про сімейні пільги для громадян України також можна надсилати в електронному вигляді на адресу UA@zus.pl.

Ручна версія 500+_SW-U українською мовою Тут

Реєстрація та вхід в ПУЕ ЗУС – версія українською мовою Тут


LEGALIZACJA POBYTU W POLSCE DLA OBYWATELI UKRAINY

LEGALIZACJA POBYTU W POLSCE DLA OBYWATELI UKRAINY

NADANIE NUMERU PESEL

Od 16 marca 2022 r. obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę ukraińsko-polską po 24.02.2022r r. będą mogli złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL.

Obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę ukraińsko-polską po 24.02.2022 r. przebywający na terenie Podkowy Leśnej mogą zgłosić się do Urzędu Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41,  aby złożyć wniosek o nadanie numeru  PESEL.

Przy składaniu wniosku należy mieć dokument potwierdzający tożsamość (o ile jest w posiadaniu), kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym spełniające wymogi jak do dowodu osobistego, tj.:

 • kolorowa fotografia o wymiarach 35×45 mm wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, i odzwierciedlająca w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby składającej wniosek
 • osoba na fotografii powinna patrzeć na wprost oraz mieć naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nieprzysłoniętą włosami, widoczne brwi, oczy i źrenice
 • osoba na fotografii powinna być przedstawiona bez nakrycia głowy oraz bez okularów z ciemnymi szkłami .

Od osób powyżej 12 roku życia pobierane będą odciski palców.

Dane, które są wpisywane do wniosku to:

 • imię i nazwisko,
 • data i miejsce urodzenia,
 • kraj urodzenia i obywatelstwo,
 • data wjazdu do Polski,
 • ukraiński numer ewidencyjny,
 • aby uzyskać profil zaufany – dane kontaktowe: adres e-mail i polski numer telefonu.

Jeśli wniosek dotyczy osoby małoletniej (dziecka poniżej 18 r.ż.), należy podać dane rodziców i/lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem.

Wniosek trzeba złożyć osobiście. Dziecko do 5 roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku.

Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy, lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Aby uzyskać profil zaufany, obywatel Ukrainy musi mieć :

 • działający telefon komórkowy z numerem od polskiego operatora, którego jest wyłącznym użytkownikiem,
 • adres e-mail, z którego korzysta.

Procedura nadania numeru PESEL dla jednej osoby trwa ok. 30 min, dlatego w celu uniknięcia wielogodzinnych kolejek bardzo prosimy o wcześniejsze zapisywanie się telefoniczne pod nr tel. lub osobiste w sekretariacie Urzędu Miasta w celu wyznaczenia dogodnego terminu wizyty w Urzędzie.

RUS Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie

UKR Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie

klauzula RODO pol

klauzula RODO UA

Transliteracja Транслітерація

 

 

 

PRZEKROCZENIE GRANICY

Ambasada Ukrainy w Polsce poinformowała, że w celu potwierdzenia tożsamości i ukraińskiego obywatelstwa, placówki konsularne będą prowadziły następujące czynności konsularne kierowane do obywateli ukraińskich przekraczających granicę Polski w związku z toczącą się na terenie Ukrainy wojną:

 • Przedłużenie terminu ważności paszportów zagranicznych obywatelom Ukrainy na okres pięciu lat przez umieszczenie odpowiedniego wpisu na piątej stronie paszportu.
 • Umieszczenie w paszporcie zagranicznym obywatelom Ukrainy danych osobowych oraz zdjęcia dziecka (do 18 roku życia).
 • Wystawienie zaświadczenia ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo ukraińskie osobom nie posiadającym paszportu zagranicznego albo innych dokumentów potwierdzających tożsamość. Wskazane zaświadczenie jest przeznaczone do identyfikacji obywateli Ukrainy w polskich urzędach, w tym dla złożenia wniosku o otrzymanie statusu uchodźcy albo osoby, która znajduje się pod ochroną międzynarodową. Zaświadczenie nie uprawnia do przekroczenia granicy Polski.

Lista ukraińskich placówek konsularnych w Polsce, wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami kontaktowymi:

Konsulat Generalny Ukrainy w Warszawie

Adres: ul. Antoniego Malczewskiego 17, 02-617 Warszawa

Tel. +48 22 621 39 79 (poniedziałek– czwartek w godzinach 15:00-17:30, piątek w godzinach 15:00-16:30)

E-mail: consul_pl@mfa.gov.ua
Czynny: poniedziałek-piątek w godzinach 08:30-17:45 (godziny przyjmowania interesantów: 8:30 -12:30)

Konsulat Ukrainy w Warszawie obsługuje następujące województwa: Mazowieckie, Łódzkie, Wielkopolskie, Lubuskie

Konsulat Ukrainy w Lublinie

Adres: ul. 3 Maja 14, 20-078 Lublin

Tel.: +48 81 531 89 89 

 E-mail: gc_pll@mfa.gov.ua

Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek i środa – 14:30-17:30; wtorek, czwartek i piątek – 08:30-13:00

Konsulat Ukrainy w Lublinie obsługuje następujące województwa: Podlaskie, Lubelskie, Podkarpackie

Konsulat Ukrainy w Gdańsku

Adres: ul. Bernarda Chrzanowskiego 60-А, 80-278 Gdańsk

Tel.: +48 58 34 606 90
E-mail: gc_plg@mfa.gov.ua

Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek-piątek w godzinach 9:00-12:00

Konsulat Ukrainy w Gdańsku obsługuje następujące województwa: Pomorskie, Zachodniopomorskie, Kujawsko-Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie

Konsulat Ukrainy w Krakowie

Adres: al. Beliny-Prażmowskiego 4, 31-514 Kraków

Tel.: +48 12 429 60 66, +48 124 29 45 22

E-mail: gc_plk@mfa.gov.ua

Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek-piątek w godzinach 9:00-12:00

Konsulat Ukrainy w Krakowie obsługuje następujące województwa: Małopolskie, Świętokrzyskie, Opolskie, Śląskie, Dolnośląskie

OBYWATEL UKRAINY MOŻE WJECHAĆ DO POLSKI NA PODSTAWIE:

Jeśli obywatel Ukrainy wjechał do Polski na podstawie:

 • ruchu bezwizowego i paszportu biometrycznego – legalny pobyt trwa do 90 dni; możliwość poruszania
  się po strefie Schengen,
 • wizy krajowej lub wizy Schengen, wydanej przez polski organ – pobyt jest legalny zgodnie z terminem ważności
  wizy i okresem pobytu w niej wskazanym, po upływie pobytu na podstawie wizy krajowej można kontynuować pobyt bez wyjazdu w ramach ruchu bezwizowego do 90 dni z paszportem biometrycznym,
 • wizy z oznaczeniem D lub C, wydanej przez inne państwo Schengen, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen – legalny pobyt trwa do 90 dni,
 • zgody komendanta Straży Granicznej – legalny pobyt trwa 15 dni.

W przypadku złożenia w Polsce wniosku o status uchodźcy, wnioskodawca nie może wyjeżdżać
poza granice naszego kraju.

Po przekroczeniu granicy, jeśli obywatel Ukrainy nie ma zapewnionego miejsca pobytu w Polsce, powinien udać się do najbliższego punktu recepcyjnego znajdującego się w miejscowościach przy granicy.

Wykaz punktów znajduje się na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina—ua

W punkcie recepcyjnym otrzyma więcej informacji na temat pobytu w Polsce, zostanie udzielona pomoc w zakresie tymczasowego zakwaterowania w Polsce, otrzyma ciepły posiłek, napój, podstawową opiekę medyczną oraz miejsce na odpoczynek.

Każdy obywatel Ukrainy uciekający przed konfliktem zbrojnym zostanie wpuszczony na terytorium Polski, nawet w przypadku braku dokumentów.  W przypadku możliwość ich zabrania powinien mieć ze sobą te najważniejsze – paszport wewnętrzny, paszport zagraniczny (jeśli posiada), akty urodzenia dzieci, dokumentację medyczną. Każdy obywatel Ukrainy będzie mógł przekroczyć granicę bez znaczenia czy posiada dokumenty do tego uprawniające. Przejścia graniczne można przekraczać także pieszo.

W przypadku podróżowania ze zwierzętami – psy, koty, fretki muszą mieć mikrochip i szczepienie, pozostałe (gryzonie, króliki, płazy, gady, ozdobne zwierzęta wodne, bezkręgowce) bez ograniczeń, ale decyzję podejmie podczas przekraczania granicy Krajowa Administracja Skarbowa.

Polska nie ma wpływu na procedury graniczne obowiązujące podczas przekraczania ukraińskiej granicy. Decyzje związane z przewożonymi ruchomościami (np. samochód) podejmuje podczas przekraczania granicy Krajowa Administracja Skarbowa.

Infolinia dla obywateli ukraińskich: +48 47 721 75 75.

Szczegółowe zasady przekraczania granicy, kontakt ze Strażą Graniczną: +48 82 568 51 19.

 Przydatny link: https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/informacje-o-granicy-polsko-uk

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina

 Uwaga: rejestracja w punkcie recepcyjnym nie jest obowiązkowa.

Obywatele Ukrainy w województwie mazowieckiem będą mogli przedłużać swoje dalsze przebywanie w Polsce w Wydziale Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie ul. Marszałkowska 3/5. W tym miejscu otrzymają również pomoc w zakresie informacji dotyczącej procedury związanej z legalizacją pobytu.

Wszelkie informacje w tym zakresie będą aktualizowane na bieżąco również na stronie internetowej Wydziału Spraw Cudzoziemców: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/biezace-informacje-wsc oraz stronie internetowej Urzędu do Spraw Cudzoziemcówhttps://www.gov.pl/web/udsc/urzad-do-spraw-cudzoziemcow

 W przypadku przebywania w województwie mazowieckiem i potrzeby pomocy, również w zakresie uzyskania noclegu można skorzystać z pomocy pod bezpłatnym numerem telefonu: 987 – Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Jeśli potrzeba informacji, dotyczących szczegółowych zasad przekraczania granicy, można skontaktować się ze Strażą Graniczną: +48 22 500 43 76.

STATUS UCHODŹCY:

Sprawami uchodźców, jeżeli chcą uzyskać status uchodźcy w Polsce zajmuje się Urząd do spraw cudzoziemców, ul. Taborowa 33, 02-699 Warszawa, tel. 47 721 75 75, link do strony: https://www.gov.pl/web/udsc/urzad-do-spraw-cudzoziemcow

ZEZWOLENIE NA PRACĘ, ZEZWOLENIE NA POBYT:

W przypadku jeśli obywatel ukraiński nie chce uzyskać statusu uchodźcy, ale chce uzyskać zezwolenie na pracę, zezwolenie na pobyt – musi się zgłosić do wydziału do spraw cudzoziemców lub wydziału spraw obywatelskich i cudzoziemców we właściwym urzędzie wojewódzkim.  Link z danymi kontaktowymi do naszego urzędu wojewódzkiego: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/kontakt-wsc

NIE MAM PASZPORU, NIE MAM POTWIERDZENIA PRZEKROCZENIA GRANICY:

W przypadku przekroczenia granicy na wewnętrznym paszporcie, tzw. ukraińskim dowodzie osobistym i nie posiadania żadnej pieczątki od polskiej straży granicznej (np. w formie zaświadczenia) – należy zacząć procedurę uchodźczą jak najszybciej – w naszym kraju (Urząd ds. cudzoziemców na ul. Taborowej) albo zgłosić się do placówki dyplomatycznej kraju, w którym obywatel ukraiński chce zostać uchodźcą.

W przypadku kiedy nie chce pozostać się w Polsce i nie chce ubiegać się o status uchodźcy, tylko chce się jechać dalej, np. do Niemiec – nalży zgłosić się do placówki dyplomatycznej kraju docelowego.

W przypadkach dotyczących osób nie mogących zweryfikować swojej tożsamości lub poszukujących ochrony czasowej lub międzynarodowej powinny one kierować się do Urzędu do Spraw Cudzoziemców (UDSC), w przypadku Warszawy na ul Taborową 33.

 NIE MAM PASZPORTU, NIE MAM POTWIERDZENIA PRZEKROCZENIA GRANICY:

W przypadku przekroczenie granicy na paszporcie biometrycznym i nieposiadania pieczątki w paszporcie o dacie przekroczenia granicy – można w Polsce legalnie przebywać 90 dni.  

Co można zrobić: Powinno się zacząć procedurę uchodźczą jak najszybciej – w naszym kraju (Urząd ds. cudzoziemców na ul. Taborowej) albo zgłosić się do placówki dyplomatycznej kraju, w którym chce się zostać uchodźcą.

lub w przypadku posiadania miejsca do zamieszkania lub posiadania pracy lub podjęcia nauki, posiadania ubezpieczenia – można starać się o pobyt czasowy we właściwym urzędzie wojewódzkim (właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, pracy) – Mazowiecki Urząd Wojewódzki: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/kontakt-wsc

POSIADAM WAŻNY PASZPORT I MAM POTWIERDZENIE PRZEKROCZENIA GRANICY

W przypadku przekroczenia granicy na paszporcie biometrycznym, w paszporcie jest pieczątka o dacie przekroczenia granicy – można w Polsce legalnie przebywać 90 dni.  

MAM NIEWAŻNY PASZPORT, NIE MAM DUKUMENTU TOŻSAMOŚCI

W przypadku nieważnego paszportu lub zagubionego dokumentu, aby rozpocząć jakiekolwiek procedury urzędowe w Polsce – należy zgłosić się do swojej placówki dyplomatycznej w celu uzyskania właściwego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo. 

POMOC ZDROWOTNA DLA OBYWATELI UKRAINY

POMOC ZDROWOTNA DLA OBYWATELI UKRAINY

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że Obywatelowi Ukrainy, który przybył do Polski w związku z agresją militarną Rosji na teren Ukrainy, i który zgłosi się z problemem zdrowotnym do lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej, czy szpitala należy udzielić adekwatnej pomocy medycznej.

Świadczenia udzielone obywatelom Ukrainy rozliczy Narodowy Fundusz Zdrowia.

Rząd przygotowuje specjalne rozwiązania prawne, które umożliwią rozliczenie świadczeń medycznych, udzielonych obywatelom Ukrainy przybywającym do RP w związku z agresją militarną Rosji na teren Ukrainy.

WAŻNE! Dotyczy to obywatela Ukrainy, który posiada zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r.w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Przepisy obejmą placówki medyczne, które mają podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zmiany w prawie będą obowiązywały z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 roku.

Zasady udzielania świadczeń medycznych dla obywateli Ukrainy oraz ich rozliczania będą identyczne, jak w przypadku polskich pacjentów. Obywatele Ukrainy będą posiadać dodatkowy tytuł uprawniający do świadczeń zdrowotnych w Polsce.

Za świadczenia zapłaci Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków z budżetu państwa. Podstawą rozliczeń będą stawki zapisane w umowach z NFZ.

Trwa przygotowanie specjalnych rozwiązań prawnych, ale świadczeniodawcy, gdy trafi do nich pacjent z Ukrainy, już teraz:

 • nie powinni odmawiać mu pomocy
 • nie powinni odsyłać pacjenta do innego świadczeniodawcy 
 • nie powinni domagać się od niego zapłaty za udzielone świadczenia i nie powinni wystawiać za nie faktur
 • powinni ewidencjonować odrębnie każdy przypadek udzielenia pomocy obywatelowi Ukrainy na podstawie danych z paszportu i/lub z innego dokumentu podróży albo z zaświadczenia wydanego przez Straż Graniczną RP.

WAŻNE! Sprawozdawanie i rozliczanie z OW NFZ świadczeń zdrowotnych udzielonych obywatelom Ukrainy w ramach umów z NFZ, będzie możliwe niezwłocznie po uchwaleniu specjalnej ustawy i określeniu szczegółowych rozwiązań rozliczeniowych.

Salon Optyczny „Oko na Oko„ mieszący się w Komorowie, przy ul. Sasanek 1c (przy ul. Brzozowej) oferuje pomoc osobom dorosłym i dzieciom mającym status uchodźcy.

Oferujemy bezpłatne badanie wzroku, okulary korekcyjne (również bezpłatnie) oraz wszelkie możliwe naprawy

www.okonaoko.pl
tel. 530 666 355
kontakt@okonaoko.pl
ul. Sasanek 1c
05 – 806 Komorów
(przy ul. Brzozowej w Pruszkowie)

Ми пропонуємо безкоштовний оптометричний тест. Ми пропонуємо безкоштовний пакет диспансерних окулярів для дорослих і дітей, а також лінз контактні дан

Godziny otwarcia salonu:
poniedziałek – piątek : 10.00 – 19.00
sobota : 10.00 – 14.00

TELEPLATFORMA  PIERWSZEGO  KONTAKTU (TPK), CZYLI  BEZPŁATNA  POMOC  MEDYCZNA:

Osoba, która chciałaby skorzystać z porady na TPK musi wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej Domowej Opieki Medycznej. Wymagane podanie dokumentu potwierdzającego tożsamość (paszport np.)

Z TPK można skorzystać w sytuacji:

 • nagłego zachorowania, którego objawy dotykają osobę poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ),
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących stan bezpośredniego zagrożenia życia, a zastosowane środki lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej POZ może niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia pacjenta.

Kontaktując się z TPK, pacjent otrzyma poradę pielęgniarki/położnej lub lekarską w formie telekonsultacji. Może uzyskać poradę medyczną, e–receptę, e–skierowanie lub e–zwolnienie.

Informacja Narodowego Funduszu Zdrowia dotycząca pomocy medycznej dla obywateli Ukrainy – zasady udzielania i rozliczania świadczeń

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medyczna-dla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html

Informacja dotycząca możliwości kontynuowania studiów na kierunku lekarskim w Polsce przez studentów kształcących się dotychczas w Ukrainie

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-mozliwosci-kontynuowania-studiow-na-kierunku-lekarskim-w-polsce-przez-studentow-ksztalcacych-sie-dotychczas-w-ukrainie

CENTRUM  MEDYCZNE  DAMIANA

https://www.damian.pl

Od poniedziałku 28.02 pod numerem 22 566 22 20 dostępna infolinia po ukraińsku, która ma na celu pomóc odnaleźć się w polskim systemie zdrowia. Zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-21:00.

Osobom przybywającym do nas z Ukrainy Centrum Damiana oferuje bezpłatną pomocy medyczną:

konsultacje i badania w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Centrach Medycznych:

 1. Zjednoczenia 36 w Warszawie
 2. Przy Bażantarni 8b w Warszawie
 3. Puławska 42b w Piasecznie

doraźną pomoc internistyczną w Izbie przyjęć Szpitala Damiana przy ul. Wałbrzyskiej 46 w Warszawie:

od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30-20:00

w soboty w godzinach 08:00-20:00

w niedzielę w godzinach 08:00-16:00

bezpłatne testy antygenowe w kierunku COVID-19 w następujących miejscach:

Punkt Pobrań Al. Rzeczypospolitej 5, Warszawa – codziennie w godz. 8:00-16:00 (przerwa 13:00-13:30)

Punkt Pobrań ul. Nowolipie 18, Warszawa – od poniedziałku do piątku w godz. 11:00-16:00 (przerwa 13:00-13:30).

GRUPA LUXMED

Pilna pomoc medyczna dla osób przyjeżdżających z Ukrainy realizowana we wszystkich placówkach LUX MED w całej Polsce oraz w 13 szpitalach Grupy LUX MED. W tym celu powstała specjalna, polsko-ukraińska infolinia pod nr tel. 22 45 87 007 (czynna codziennie w godzinach 9.00 -17.00) oraz adres mailowy ua.kontakt@luxmed.pl.

https://www.luxmed.pl/dla-pacjentow/aktualnosci/pakiet-pomoc-dla-ukrainy/ 

POMOC ONKOLOGICZNA

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie Państwowy Instytut Badawczy, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

osoby ukraińskojęzyczne potrzebujące informacji o działalności i leczeniu w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie powinny udać się do rejestracji przy wejściu A, gdzie uzyskają wszystkie niezbędne informacje.

Infolinia: +48 546 20 00), https://www.pib-nio.pl/o-instytucie/kontakt-i-dojazd/

Fundacja Alivia oferuje pomoc pacjentom onkologicznym. Prośba o kontakt mailowy: onko_ukraine@alivia.org.pl

SZPITAL SPECJALISTYCZNY „INFLANCKA”

W Szpitalu Specjalistycznym „Inflancka” została uruchomiona Poradnia ginekologiczno–położnicza dla obywatelek Ukrainy, które przyjechały do Polski uciekając przed wojną. Więcej informacji na stronie szpitala.

DENTYŚCI – BEZPŁATNA POMOC

28 lutego ruszyła strona internetowa z bazą gabinetów oferujących bezpłatną pomoc stomatologiczną ofiarom agresji rosyjskiej, które trafiły do Polski.  

www.dentysciukrainie.pl

Strona ma pomóc w lokalizacji placówki najbliżej miejsca przebywania. Strona jest w języku ukraińskim.

POMOC OPTYCZNA

Salon optyczny OPTUS na Koszykowej 34/50 oferuje pomoc dla uchodźców z Ukrainy w zakresie naprawy okularów, czyli prostowania, dopasowania, wymiany zauszników, nanośników, spawanie, lutowanie uszkodzonych części. 

Salon posiada bezpłatne płyny do soczewek kontaktowych.

Jeśli dziecko straciło, bądź uszkodziło okulary, naprawią albo zrobią nowe okulary i postarają się wysłać za darmo w dowolne miejsce w Polsce.

Kontakt: tel. 663 960 818

LISTA WSPARCIA DZIECI I DOROSŁYCH Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/1992058

lista miejsc, grup i organizacji na portalu Niepelnosprawni.pl, pomoc i wsparcie dla uchodźców i uchodźczyń z niepełnosprawnościami. Lista jest stale aktualizowana.

Infolinia – wsparcie w zakresie obsługi uchodźców z niepełnosprawnością. Numer infolinii: 503 703 974.

Przy darmowym Dziecięcym Telefonie Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 dyżuruje psycholog biegle posługujący się językiem ukraińskim.

SZCZEPIENIA

Punkt bezpłatnych Szczepień przeciw Covid-19 znajduje się przed PKiN (przy wyjściu ze stacji metra Centrum). Punkt jest czynny: poniedziałek 13.00-18.00, środa i czwartek 9.00-14.00, piątek 13.00-18.00, niedziela 9.00-14.00.

Od 25 lutego 2022 roku, Minister Zdrowia wprowadził możliwość szczepienia cudzoziemców narodowości ukraińskiej w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19.

Warunkiem nabycia prawa do szczepienia jest posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość. Dokumentem tym może być: dowód osobisty albo paszport albo tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca – TZTC.

Lekarz ma prawo i powinien wystawić skierowanie na szczepienie za pośrednictwem aplikacji gabinet.gov.pl. Wystawiając skierowanie, w polu „dane pacjenta” powinien wybrać „Inny identyfikator” (zamiast „Numer PESEL”) i wprowadzić numer dokumentu, jakim posługuje się uprawniony cudzoziemiec.

Ważne, aby na każdym etapie procesu realizacji szczepienia posługiwać się dokładnie tym samym dokumentem tożsamości, który posłużył do wystawienia e-skierowania. https://www.gov.pl/web/zdrowie/szczepienia-przeciw-covid-19-cudzoziemcow-narodowosci-ukrainskiej

GRUŹLICA

Centrum Medyczne Damiana oferuje w ramach bezpłatnej pomocy medycznej szczepienia przeciw gruźlicy. Szczepienia powinny być dostępne w Centrach Medycznych przy Al. Zjednoczenia 36 w Warszawie, ul. Przy Bażantarni 8b w Warszawie, ul. Puławskiej 42b w Piasecznie. Najlepiej zadzwonić przed wizytą, ze względu na przejściowo różny stan zapasów szczepionek. Infolinia po ukraińsku: 22 566 22 20.

POMOC DLA KOBIET W CIĄŻY

Centrum Monitoringu Położniczego – czynne całodobowo

Do miejsc docelowego pobytu ciężarnych mogą być dostarczone aparaty e-KTG co umożliwi objęcie ciężarnych całodobową opieką telemedyczną.

SZPITAL św. Zofii – bezpłatna pomoc medyczna dla kobiet w ciąży Żelazna 90 Warszawa + 48 22 25 59 900

Dotyczy osób, które posiadają zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży (paszport i/lub inny dokument podróży), potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

POMOC PSYCHOLOGICZNA 

Każda osoba, która przyjechała z Ukrainy po 24.02.2022 r. i potrzebuje wsparcia psychologa ma możliwość skorzystania z tej formy pomocy w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w Podkowie Leśnej.

ZAPISY poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 22 729 10 82.

Poradnictwo jest udzielane bezpłatnie, przy spełnieniu zasad poufności oraz przy zachowaniu wszelkich standardów etycznych.

Підтримка психолога

Кожна людина, яка приїхала з України після 24 лютого 2022 року і потребує підтримки психолога, має можливість скористатися цією формою допомоги.

в інформаційно-консультаційному пункті

РЕЄСТРАЦІЯ через Центр соціальної допомоги з понеділка по п’ятницю за телефоном 22 729 10 82. 

Консультації надаються безкоштовно, з дотриманням принципів конфіденційності та з дотриманням усіх етичних стандартів

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne udzielające wsparcia dzieciom i rodzicom cudzoziemskim

Fundacja Polskie Forum Migracyjne

Szpitalna 5/14, 00-031 Warszawa

tel. +48 692 913 993, +48 22 110 00 85

Bezpłatny telefon kryzysowy w języku ukraińskim i rosyjskim – wsparcie psychologiczne

+48 669 981 038 – Whatsapp, Viber, połączenia telefoniczne

Wsparcie psychologiczne dla dorosłych, dzieci, młodzieży w biurze Fundacji (po wcześniejszym zapisie).

www.forummigracyjne.org 

https://www.facebook.com/PolskieForumMigracyjne

info@forummigracyjne.org

zapisy@forummigracyjne.org

IG: @polskie_forum_migracyjne_pfm

Dom Ukraiński / Nasz Wybór

Zamenhofa 1 Infolinia +48 727 805 764

Języki: ukraiński, angielski, polski

konsultacje@ukrainskidom.pl

Centrum Terapii i Rozwoju „Akson” pomoc psychologiczna dla osób z Ukrainy w języku polskim i ukraińskim

Filomatów 27, 03 – 134 Warszawa Telefon: +48 697 343 396

E-mail: biuro@aksoncentrum.pl

 www.aksoncentrum.pl (otwarcie w nowym oknie)

Centrum Medyczne Damiana

Wsparcie psychologiczne: Od 1.03.2022 dyżur telefoniczny pod numerem 22 566 22 27 w języku ukraińskim będzie dostępny 7 dni w tygodniu w godzinach 8:00-20:00.

https://www.damian.pl

EDUKACJA DLA OBYWATELI UKRAINY

EDUKACJA DLA OBYWATELI UKRAINY

Nabór do przedszkola miejskiego dzieci ukraińskich

Przedszkole Miejskie im. Krasnala Hałabały w Podkowie Leśnej  ogłasza zapisy dzieci ukraińskich z roczników: 2016,2017,2018, 2019 zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna na rok szkolny 2022/2023.

Termin składania wniosku o przyjęcie do przedszkola:  do 30 czerwca 2022 r.

Prosimy zainteresowane osoby o wypełnienie wniosków i złożenie w sekretariacie przedszkola.

Druki do pobrania znajdują się  na stronie przedszkola bądź w sekretariacie  przedszkola.

 

 Набір для міського дитячого садка українських дітей

Муніципальний дитячий садок Dwarf Hałabała в Подковій Лешні оголошує набір українських дітей з наступних років: 2016, 2017, 2018, 2019, які проживають у місті Підкова Лешна на навчальний рік 2022/2023.

Кінцевий термін подачі заяви на вступ до дитячого садка: до 30 червня 2022 року

Просимо зацікавлених осіб заповнити заяви та подати їх до секретаріату дитячого садка.

Роздруківки для скачування можна знайти на сайті дитячого садка або в секретаріаті дитячого садка.

W tym miejscu dowiesz się jak zapisać dziecko do szkoły. 

Dzieci cudzoziemskie niezależnie od tytułu pobytowego w Polsce podlegają obowiązkowi szkolnemu.

Przydatne telefony i adresy mailowe (MEiN)

 • Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy

mail: ukraina-szkola@mein.gov.pl, tel. 22 3474708

 • Informacja dla studentów i naukowców przyjeżdżających z Ukrainy, 

mail: ukraina-studia@mein.gov.pl, tel. 22 5292662

PRZEDSZKOLE

O zapisie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor przedszkola/szkoły podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny. Rodzin powinien zgłosić się do dyrektora placówki, żeby zapisać dziecko.

Wychowanie przedszkolne dla dzieci w wieku 3-6 lat

Opieka przedszkolna i nauka w polskich szkołach dla cudzoziemców określona jest w przepisach prawa: ustawie – Prawo oświatowe oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

Ważne! O przyjęciu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor przedszkola/szkoły podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny.
Zgłoś się do dyrektora placówki, żeby zapisać dziecko.

 SZKOŁA

Uczniowie posiadający udokumentowaną edukację:

Uczniowie przybywający z zagranicy są przyjmowani do publicznych szkół na podstawie dokumentów potwierdzających uczęszczanie do szkoły za granicą bądź ukończenie kolejnego etapu kształcenia. Uczeń przybywający z zagranicy jest kwalifikowany do odpowiedniej klasy (lub na odpowiedni semestr) i przyjmowany do szkół ponadpodstawowych na podstawie dokumentów – jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Uczniowie bez dokumentów potwierdzających odbytą edukację

Jeżeli uczeń przybywający z zagranicy nie może przedłożyć dokumentów potwierdzających uczęszczanie do szkoły za granicą bądź ukończenie kolejnego etapu kształcenia, zostaje zakwalifikowany do odpowiedniej klasy (lub na odpowiedni semestr, rok kształcenia) oraz przyjęty do publicznej szkoły na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Szkoły branżowe, sportowe, artystyczne

Gdy uczeń ubiega się o przyjęcie do publicznych szkół zawodowych (technikum, szkoła branżowa I stopnia), sportowych, artystycznych czy oddziałów dwujęzycznych warunkiem przyjęcia może być spełnienie dodatkowych kryteriów – określonych w ww. przepisach prawa.

Dyrektor szkoły publicznej kwalifikuje ucznia przybywającego z zagranicy do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr, biorąc pod uwagę także wiek ucznia, opinię rodzica albo samego ucznia, jeśli jest on pełnoletni.

WAŻNE:

 1. Dzieci i młodzież do 18. roku życia lub ukończenia szkoły ponadpodstawowej, korzystają z nauki i opieki w publicznych przedszkolach i szkołach na warunkach dotyczących obywateli polskich.
 2. Każdy uczeń cudzoziemski, który nie zna języka polskiego albo zna go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, ma prawo do nie mniej niż 2 godzin dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego.
 3. Cudzoziemcy mogą korzystać także z dodatkowych zajęć wyrównawczych z danego przedmiotu nauczania przez okres 12 miesięcy.
 4. Łączny wymiar dodatkowych zajęć z języka polskiego i zajęć wyrównawczych nie może przekroczyć 5 godzin tygodniowo.
 5. Uczniowie podlegający obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, jeżeli jest taka potrzeba, mają prawo do pomocy udzielanej przez osobę władającą językiem kraju pochodzenia, zatrudnioną w charakterze pomocy nauczyciela przez dyrektora szkoły nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.

POMOC PRAWNA DLA OBYWATELI UKRAINY

POMOC PRAWNA DLA OBYWATELI UKRAINY

PRACA DLA OBYWATELI UKRAINY

PRACA DLA OBYWATELI UKRAINY

Infolinia dla obywateli Ukrainy szukających pracy

W dniu 16 marca Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie uruchomił bezpłatną infolinię dla obywateli ukraińskich poszukujących pracy oraz dla pracodawców, którzy chcieliby zatrudnić uchodźców. Porady są udzielane po polsku i ukraińsku. Wkrótce w siedzibie urzędu ma powstać także punkt informacyjno – konsultacyjny.

Specjalna infolinia dla obywateli Ukrainy oraz potencjalnych pracodawców jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00. Pod numerem telefonu 22 578 45 80 oraz w punkcie informacyjno – konsultacyjnym (ul. Młynarska 16 w Warszawie) można zdobyć wiedzę o tym jakiej pomocy można oczekiwać oraz o miejscach, które jej udzielają, pracodawca natomiast może dowiedzieć się na jakich zasadach oraz w jaki sposób może zgłosić ofertę pracy. Pracujący w punktach informacyjnych doradcy zawodowi będą pomagać także w sporządzeniu dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą. Oprócz tego dadzą wskazówki w jaki sposób szukać pracy, przekwalifikować się lub podnieść kwalifikacje zawodowe. Będą też w stanie powiadomić osoby zainteresowane o możliwości założenia własnej firmy.

KOMUNIKACJA DLA OBYWATELI UKRAINY

KOMUNIKACJA DLA OBYWATELI UKRAINY

Do 25 marca br. obywatele Ukrainy mają zapewnione nieodpłatne i nieograniczone przejazdy pociągami „Kolei Mazowieckich – KM” i Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Podczas przejazdu wybranym pociągiem wystarczy okazać paszport Ukrainy albo ewentualnie inny dokument potwierdzający obywatelstwo Ukrainy.

Obywatele Ukrainy mogą również nieodpłatnie korzystać z przejazdów w klasie 2 pociągami PKP Intercity kategorii ekonomicznych TLK i IC w komunikacji krajowej. Warunek – dokument potwierdzający ukraińskie obywatelstwo.

Przejazdy komunikacją miejską na terenie Warszawy również są darmowe – wymagane posiadanie przy sobie paszportu ukraińskiego.

O wprowadzeniu bezpłatnych przejazdów dla obywateli Ukrainy informują kolejni przewoźnicy:

 • Arriva– przejazdy pociągami przewoźnika są bezpłatne dla obywateli Ukrainy. Podróż będzie realizowana na podstawie ważnego paszportu potwierdzającego obywatelstwo;
 • Koleje Dolnośląskie– przewoźnik wprowadził do 6 marca darmowe przejazdach dla wszystkich obywateli ukraińskich. Każdy pasażer Kolei Dolnośląskich z obywatelstwem ukraińskim otrzyma tzw. bilet zerowy;
 • Koleje Małopolskie– do odwołania obywatele Ukrainy mogą nieodpłatnie korzystać z przejazdów pociągami i autobusami linii dowozowych uruchamianymi przez Koleje Małopolskie. Podróż odbywa się na podstawie paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego obywatelstwo ukraińskie;
 • Koleje Śląskie– do odwołania obywatele Ukrainy mogą nieodpłatnie korzystać z przejazdów pociągami Kolei Śląskich. Podróż odbywa się na podstawie paszportu lub dokumentu potwierdzającego obywatelstwo ukraińskie;
 • Koleje Wielkopolskie– do 25 marca 2022 roku obywatele Ukrainy mogą nieodpłatnie korzystać z przejazdów wszystkimi pociągami Kolei Wielkopolskich. Przejazdy będą mogły być realizowane na podstawie paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego obywatelstwo ukraińskie;
 • Łódzka Kolej Aglomeracyjna– darmową podróż można odbyć na podstawie dowolnego dokumentu stwierdzającego obywatelstwo ukraińskie. Darmowe przejazdy funkcjonują do odwołania;
 • PKP SKM w Trójmieście– darmowe przejazdy dla obywateli Ukrainy obowiązują do odwołania. Wystarczy paszport lub inny dokument potwierdzający obywatelstwo;
 • POLREGIO– przejazd pociągami POLREGIO dla obywateli Ukrainy będzie bezpłatny w całej Polsce. Przewoźnik przygotowuje dodatkowe połączenia Dorohusk-Lublin, Przemyśl/Medyka-Kraków;
 • SKM Warszawa–osoby legitymujące się ukraińskim dokumentem tożsamości mogą podróżować za darmo komunikacja miejską Warszawskiego Transportu Publicznego (w tym pociągami SKM Warszawa);

Punkty informacyjne na trasie WKD:

 • Pałac Kultury i Nauki Warszawa (wejście od Dworca Centralnego, nr tel. +48 22 656 64 63). Punkt ten będzie działał przez całą dobę.
 • Dworzec Zachodni (al. Jerozolimskie 142). Punkty są oznakowane, w języku polskim i ukraińskim.


SŁOWNICZEK

SŁOWNICZEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawdź również

„Ekonomia społeczna – sposób na życie!” – konkurs fotograficzny

Wydział Ekonomii Społecznej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej ogłasza konkurs fotograficzny pod hasłem „Ekonomia społeczna – …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content