Ważne:
Strona Główna / Aktualności / Informacja o wybranym składzie opałowym, który będzie prowadził dystrybucję węgla kamiennego w Mieście Podkowa Leśna w ramach zakupu preferencyjnego

Informacja o wybranym składzie opałowym, który będzie prowadził dystrybucję węgla kamiennego w Mieście Podkowa Leśna w ramach zakupu preferencyjnego

Zgodnie z art. 4 ust.7 ustawy z dnia 27.10.2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U.2022.2236 z dnia 02.11.2022), informuję, że podmiotem który będzie prowadził sprzedaż węgla kamiennego po preferencyjnej cenie dla gospodarstw domowych na terenie Miasta Podkowa Leśna, tj. nie wyższej niż 2000 zł brutto za tonę na składzie jest:

Handel Obwoźny Usługi Transportowe
Iwona Ciarkowska
ul. Na Skraju, działka nr ew. 130, 05-805 Otrębusy

Miasto Podkowa Leśna nawiązało współpracę z w/w podmiotem, który będzie zajmował się dystrybucją węgla dla Mieszkańców Podkowy Leśnej uprawnionych do zakupu węgla w ramach zakupu preferencyjnego.

Zakupu węgla może dokonać osoba, która spełnia warunki uprawniające do otrzymania dodatku węglowego. Do 16 listopada 2022 r. Urząd Miasta Podkowa Leśna będzie zbierał od zainteresowanych mieszkańców deklaracje dotyczące zakupu węgla po preferencyjnej cenie. Przy okazji można złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uprawnienia do dodatku węglowego.

Wypełnione dokumenty należy złożyć w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, w godzinach pracy Urzędu do 16 listopada 2022 r. lub elektronicznie podpisane podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wysłane na ePUAP: /6gf1vd1m9s/skrytka

Nabycie węgla po niższej cenie będzie się odbywało na podstawie wydanego zaświadczenia potwierdzającego uprawnienie do dodatku węglowego. Za wydanie zaświadczenia nie będą pobierane żadne opłaty. Zakup węgla będzie prowadzony na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Gmina realizując zadanie nie ponosi odpowiedzialności za deklarowaną jakość dostarczanego węgla.

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna

/-/
Artur Tusiński

Deklaracja zakupowa dot. preferencyjnego zakupu węgla kamiennego

Wniosek do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wypłatę dodatku węglowego albo pozytywnego rozpatrzenia wniosku o jego wypłatę

Sprawdź również

Warsztaty w ramach projektu „Podkowa Leśna = Human Smart Town”

W sobotę 3 grudnia br. zapraszamy do Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich na ulicę Świerkową …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content