Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Niedziela, 26 maja 2024
Imieniny: Filip, Paulina, Marianna
słonecznie
19°C

Zarządzanie kryzysowe

Ochrona ludności - zapewnienie bezpieczeństwa ludziom, ich mieniu i środowisku przed nadzwyczajnymi zagrożeniami. Zagrożenia te traktowane są jako nagłe zdarzenia powstałe na skutek występowania sił natury lub wynikające z działalności człowieka.

Sytuacja kryzysowa - zespół okoliczności zewnętrznych i wewnętrznych wpływających na dany układ w ten sposób, że zaczynają się w nim i trwają zmiany w rezultacie, których dochodzi do zachwiania równowagi, a następnie do jej przywrócenia, dzięki podjętym odpowiednim działaniom (środkom) . Między sytuacją kryzysową, a kryzysem występuje zasadnicza różnica, ponieważ pojęcia kryzysu nie można w sposób jednoznaczny określić. Klasyczna definicja kryzysu, zrodziła się na gruncie nauk medycznych i ekonomicznych, ale nie zawsze ona odpowiada odczuciom społecznym i co ważniejsze istocie owego zjawiska. Stwierdzić można jednak, że kryzys może pojawić się w różnych formach i to, co dla jednych jest kryzysem dla innych może nim nie być . Ponadto na kryzys składają się trzy elementy - presja czasu, ewentualność zasadniczego zagrożenia oraz zaskoczenie. Wzajemne oddziaływania tych trzech elementów, składają się na definicję kryzysu . Nie ulega, także wątpliwości, że aby zaistniał kryzys to musi wystąpić zdarzenie inicjujące (sytuacja rodząca zagrożenie) powodujące lub mogące spowodować duże zmiany, a zdarzenie inicjujące jest na tyle istotne, że stwarza zagrożenie bytu organizacji, rządu, a nawet państwa.

Należy przez to rozumieć sytuację będącą następstwem zagrożenia i prowadzącą w konsekwencji do zerwania lub znacznego naruszenia więzów społecznych przy równoczesnym poważnym zakłóceniu w funkcjonowaniu instytucji publicznych, jednak w takim stopniu, że użyte środki niezbędne do zapewnienia lub przywrócenia bezpieczeństwa nie uzasadniają wprowadzenia ze stanów nadzwyczajnych, o których mowa w art.228, ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w sytuacjach szczególnych zagrożeń określa możliwość wprowadzenia trzech stanów nadzwyczajnych tj.:

 • stanu klęski żywiołowej,
 • stanu wyjątkowego,
 • stanu wojennego.

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, który polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowania do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działa, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji  kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

Na podstawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Podkowa Leśna Samodzielne stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Wykonuje zadania z zakresu zarządzania kryzysowego (tel. 22 759 21 13, 693 053 320).

KATALOG ZAGROŻEŃ DLA MIASTA PODKOWA LEŚNA

Z oceny zagrożenia miasta Podkowa Leśna wynika, że do potencjalnych zagrożeń mogących doprowadzić do sytuacji kryzysowych należy zaliczyć:

 1. Zagrożenia spowodowane siłami natury:
  • nawalne opady deszczu
  • wichury i huragany
  • śnieżyce, zawieje i silne mrozy
  • długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur
  • miejscowe potopienia
 2.  Awarie urządzeń i instalacji:
  • Gazowych
  • wodno – kanalizacyjnych
  • telekomunikacyjnych
  • elektroenergetycznych
 3. Pożary
  • pożary przestrzenne
  • pożary zwartej zabudowy
 4. Katastrofy
  • w transporcie lądowym
  • w transporcie kolejowym
  • w transporcie lotniczym
  • budowlane:
  • wskutek błędów w projektowaniu i wykonaniu
 5. zaśnieżonych nadmiernie dachów
 6. eksplozji wewnątrz budowli
 7. Zagrożenia terrorystyczne
  • z użyciem materiałów wybuchowych
  • z użyciem środków biologicznych lub chemicznych
 8. Zagrożenia protestami społecznymi
  • blokady szlaków komunikacyjnych
  • manifestacje połączone z niekontrolowanymi ekscesami ulicznymi

OCENA RYZYKA

Należy liczyć się ze średnim prawdopodobieństwem wystąpienia zagrożeń:

 • zagrożenia naturalne
 • nawalne opady deszczu,
 • wichury i huragany
 • zagrożenia cywilizacyjne (awarie i katastrofy)
 • komunikacyjne i transportowe:
 • w transporcie lądowym,
 • awarie urządzeń i instalacji :
 • wodno-kanalizacyjnych.

Należy liczyć się z małym prawdopodobieństwem wystąpienia zagrożeń

 1. zagrożenia naturalne:
  • powódź i katastrofalne zatopienia,
  • śnieżyce, zawieje, silne mrozy,
  • długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur.

Należy liczyć się ze znikomym prawdopodobieństwem wystąpienia zagrożeń

 1. zagrożenia cywilizacyjne (awarie i katastrofy):
  • komunikacyjne i transportowe
   • w transporcie kolejowym
   • katastrofy lotnicze.
  • pożary: 
   • pożary zwartej zabudowy, 
   • pożary przestrzenne lasu.

  • przemysłowe:
   • z emisją do atmosfery lub wyciekiem toksycznych substancji.
   • awarie w instalacjach i urządzeniach.
  • budowlane
   • wskutek błędów w projektowaniu i wykonaniu,
   • zaśnieżonych nadmiernie dachów,
   • eksplozji wewnątrz budowli.
  • epidemiczne:
   • epidemie wśród ludzi,
    • zakażenia gleby i wód.
    • ptasia grypa
  • zamachy terrorystyczne:
   • z użyciem materiałów wybuchowych,
   • z użyciem środków biologicznych lub chemicznych.
  • awarie urządzeń i instalacji :
   • gazowych,
   • cieplnych,
   • wodno-kanalizacyjnych,
   • telekomunikacyjnych,
   • elektroenergetycznych,
   • gazociągów.
  • zakłócenia porządku publicznego:
   • blokady szlaków komunikacyjnych,
   • manifestacje połączone z niekontrolowanymi ekscesami ulicznymi

Procedura zgłaszania zdarzenia

Po wykręceniu numeru alarmowego i zgłoszeniu się dyspozytora spokojnie i wyraźnie powiedz:

 • Co się stało.
 • Czy są poszkodowani – jeśli tak powiedz jaki jest ich stan (czy są przytomni, czy oddychają).
 • Miejsce zdarzenia (adres, nazwa obiektu, charakterystyczne cechy miejsca).
 • Swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego podawana jest informacja o zdarzeniu.

Pamiętaj! Dyspozytor zawsze odkłada słuchawkę pierwszy!

Numer alarmowy 112

Schemat numeru alarmowego 112

112 to numer alarmowy, bezpłatny i dostępny na terenie całej Unii Europejskiej zarówno z telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych. Numer alarmowy 112 można wybrać w telefonie nieposiadającym karty SIM.

Numer alarmowy 112 odbierany jest w Centrach Powiadamiania Ratunkowego przez operatorów numerów alarmowych.

Został wprowadzony uchwałą Rady Europy z dnia 29 lipca 1991 roku i usankcjonowany Dyrektywą 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnej).

W wielu krajach, także w Polsce, numer alarmowy 112 nie zastępuje dotychczasowych krajowych numerów alarmowych. Pamiętaj! Dyspozytor zawsze odkłada słuchawkę pierwszy.

Numer alarmowy 112 ratuje życie! Nie dzwoń bez potrzeby!

 

Operatorzy numerów alarmowych w Centrach Powiadamiania Ratunkowego obsługują zgłoszenia dotyczące m.in.:

      • zagrożenia życia, zdrowia i bezpieczeństwa,
      • zagrożenia mienia i środowiska (sytuacje nagłe),
      • zagrożenia czyjejś wolności,
      • przestępstw lub zakłócania porządku publicznego,
      • kiedy niezbędne jest natychmiastowe działanie Policji, Państwowej Straży Pożarnej lub Państwowego Ratownictwa Medycznego.

DZWOŃ tylko w nagłych, wymagających interwencji służb ratowniczych sytuacjach, takich jak:

      • wypadki drogowe,
      • silne krwawienia i uszkodzenia ciała,
      • omdlenia i utrata świadomości,
      • pożary,
      • przypadki porażenia prądem,
      • kradzieże, włamania,
      • rozboje i inne przypadki użycia przemocy,
      • podejrzenie prowadzenia pojazdu pod wpływem środków odurzających,
      • rozpoznania osoby poszukiwanej przez Policję,
      • inna sytuacja nagłego zagrożenia życia, zdrowia, środowiska, mienia, bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

NIE DZWOŃ gdy sytuacja nie wymaga interwencji służb ratunkowych, nie jest niebezpieczna i nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia, środowiska, mienia lub w innych sytuacjach, gdy chcesz na przykład:

      • zgłosić fikcyjne zgłoszenie,
      • zasięgnąć jedynie informacji na temat  pogody, rozkładu jazdy komunikacji miejskiej, kolejowej lub lotniczej,
      • poinformować o utrudnieniach w ruchu drogowym,
      • poinformować, że nie potrzebujesz pomocy,
      • ustalić dane kontaktowe firmy lub osoby prywatnej,
      • wyrazić opinię dotyczącą dowolnego tematu, wydarzenia lub osoby,
      • przesunąć umówione spotkanie z przedstawicielami służb mundurowych,
      • sprawdzić, czy numer 112 naprawdę działa,
      • wezwać taksówkę, zamówić pizzę lub pomoc drogową,
      • uzyskać poradę prawną lub medyczną,
      • zdobyć PIN lub PUK do telefonu,
      • uzyskać połączenie,
      • uzyskać numer telefonu do służb.

Przypadkowe połączenia na numer alarmowy 112.

Codziennie do operatorów numerów alarmowych trafiają tysiące niezamierzonych połączeń kierowanych na numer alarmowy 112. Są to przypadkowe połączenia wywołane przez odblokowany telefon znajdujący się w kieszeni, bawiące się aparatem telefonicznym dzieci, czy celowe zachowania nastolatków i dorosłych.

Aby zapobiec blokowaniu numeru alarmowego 112:

      • blokuj klawiaturę, kiedy nie korzystasz z telefonu,
      • pamiętaj, że każdy telefon posiadający naładowaną baterię może być wykorzystany do połączenia z numerem alarmowym 112,
      • przechowuj telefon w bezpiecznym i niedostępnym dla dzieci miejscu, a gdy nie jest używany chroń go za pomocą futerału lub etui,
      • jeśli przypadkowo wybierzesz numer alarmowy 112, pozostań na linii i poinformuj operatora numerów alarmowych, że żadna pomoc nie jest Ci potrzebna, a zgłoszenie zostało wywołane przypadkowo.

Odpowiedzialność karna za blokowanie numeru alarmowego.

Numery alarmowe 112, 997, 998, 999 nie służą do kontaktu z Policją, Strażą Pożarną czy Państwowym Ratownictwem Medycznym, a kierowanie na nie zgłoszeń o charakterze nie alarmowym powoduje blokowanie łączy oraz ewentualne opóźnienia w niesieniu niezwłocznej pomocy w wypadku zagrożenia życia, zdrowia lub mienia. Należy podkreślić, że za umyślnie i nieuzasadnione blokowanie numerów alarmowych, grozi kara aresztu, ograniczenia wolności lub do 1,5 tys. zł grzywny. Procedura wszczęcia takiego postępowania dotyczy osób uporczywie blokujących numer alarmowy 112 (art. 66 pkt 2. Kodeksu wykroczeń).

Dzwoniąc na numer alarmowy 112 BEZ POTRZEBY i uzasadnienia BLOKUJESZ linię alarmową osobie, która właśnie w tej chwili może potrzebować natychmiastowej pomocy, a nie może połączyć się z operatorem numerów alarmowych w CPR.

Zastanów się – TY też możesz kiedyś potrzebować pomocy! 112 to nie zabawa!

      • Naucz dzieci właściwego korzystania z aparatu telefonicznego i wytłumacz im czym jest numer alarmowy 112 i jak z niego korzystać.
      • Zapisz na kartce numery telefonów do najbliższych osób.
      • Nigdy nie dawaj starych telefonów komórkowych dzieciom do zabawy - każdy telefon posiadający naładowaną baterię, nawet bez karty SIM, może połączyć się z numerem alarmowych 112.

 

Automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED)

 

Na budynku Urzędu Miasta Podkowa Leśna (ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna) znajduje się automatyczny defibrylator zewnętrzny.AED w Podkowie Leśnej

 

Defibrylator AED jest urządzeniem, które w bezpieczny dla ratownika i osoby poszkodowanej sposób prowadzi krok po kroku za pomocą poleceń głosowych i wizualnych przez przebieg akcji ratowniczej, podając impuls elektryczny. Został skonstruowany tak, by w odróżnieniu od defibrylatora szpitalnego służyć w warunkach zewnętrznych, w miejscach publicznych, takich jak instytucje, urzędy czy też ośrodki sportowe. Jednocześnie, ze względu na poręczny rozmiar nadaje się doskonale, jako wyposażenie służb ratowniczych (GOPR, WOPR) czy też straży miejskiej i policji. Jego ideą jest więc łatwy i publiczny dostęp i prostota w obsłudze, tak by użyć go mógł każdy, nawet osoba nieprzeszkolona medycznie.

 

Skrót AED pochodzi z języka angielskiego i oznacza Automated External Defibrillator, czyli w języku polskim Automatyczny Zewnętrzny Defibrylator.

 

AUTOMATYCZNY – Defibrylator AED to urządzenie w pełni zautomatyzowane. Oznacza to, że działa według ustalonego algorytmu, którego zadaniem jest wykrycie nieprawidłowego rytmu serca, migotania komór. Samaritan Pad prowadzi prostymi komunikatami przez cały proces ratowania życia i po przyklejeniu elektrod samodzielnie bada rytm serca. Dzięki temu, również samodzielnie zaleca podanie impulsu elektrycznego.

 

ZEWNĘTRZNY – Dlatego, ponieważ wszelkie czynności ratunkowe odbywają się za pomocą elektrod, przyklejanych na skórę pacjenta. Elektrody są jednorazowe i po zakończonej akcji ratunkowej należy wymienić je na nowy zestaw Pad-Pak. Podczas akcji ratunkowej jednego pacjenta, elektrod można używać wielokrotnie.

 

DEFIBRYLATOR – Urządzenie, którego zadaniem jest przywracanie prawidłowego rytmu serca, za pomocą podania impulsu elektrycznego. W przypadku wystąpienia nagłego zatrzymania krążenia, w połączeniu z resuscytacją krążeniowo – oddechową jest jedynym sposobem na uratowanie życia.

Źródło: hsmedical.pl

 

Pliki do pobrania:

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna
Format: pdf, 1.6 MB
Ogólne Zasady Postępowania
Format: pdf, 355.45 kB
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.