Strona Główna / Ważne / Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna

Informuje, że został sporządzony i wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Podkowa Leśna przy ul. Akacjowej 39/41 wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu (Zarządzenie nr 82/2017 z dnia 18 lipca 2017 roku).

Bliższych informacji udziela Referat Infrastruktury Komunalnej

Urzędu Miasta Podkowa Leśna, pok. 16, tel. (22) 759-21-19.

Tekst Zarządzenia znajduje się na stronie internetowej Urzędu (bip.podkowalesna.pl)

Sprawdź również

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Podkowa Leśna

 
 
MENU

Podkowa Leśna