Ważne:

Ważne

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna Informuje, że został sporządzony i wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Podkowa Leśna przy ul. Akacjowej 39/41 wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu (Zarządzenie nr 82/2017 z dnia 18 lipca 2017 roku). Bliższych informacji udziela Referat Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta Podkowa Leśna, pok. 16, …

Czytaj więcej »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze przetargu i dzierżawy

Burmistrz Miasta  Podkowa Leśna Informuje, że został sporządzony i wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Podkowa Leśna przy ul. Akacjowej 39/41 wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze przetargu i dzierżawy. (Zarządzenie Nr 73/2017 z dnia 29.06.2017 r.) Bliższych informacji udziela Referat Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta Podkowa Leśna pok. 16 …

Czytaj więcej »

dofinansowania dla osób fizycznych na zadania z zakresu OZE

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z dniem 09.01.2017 r. otworzył program dla osób fizycznych „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż pomp ciepła”. Celem programu jest: zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie dwutlenku węgla CO2, …

Czytaj więcej »

Ogłoszenie! ODBIÓR ODPADÓW!

Szanowni Mieszkańcy ulic: Akacjowej, Bluszczowej, Borowin, Czeremchowej, Głogów, Irysowej, Iwaszkiewicza, Jałowcowej, Jana Pawła II, Jaśminowej, Jodłowej, Kalinowej, Konwalii, Kwiatowej, Lilpopa, Modrzewiowej, Orzechowej, Paproci, Parkowej, Przy Lesie, Sasanek, Sportowej, Storczyków, Świerkowej, Różanej, Wrzosowej, Leśniczówka Dębak, informujemy, że odbiory  odpadów komunalnych odbędą  się w terminach: 12 i 28 grudnia. Przepraszamy za utrudnienia!

Czytaj więcej »
 
 
MENU

Podkowa Leśna