Ważne:
Strona Główna / System powiadamiania SMS

System powiadamiania SMS

SMS

Od stycznia 2016 r. Urząd Miasta uruchomił dla mieszkańców Podkowy Leśnej system powiadamiania SMS. Na dzień dzisiejszy do programu przystąpiło już ok. 450 osób.

System poinformuje Państwa o:


– poważnych awariach: prądu, gazu, wody, łącz telekomunikacyjnych na terenie Podkowy Leśnej;

– sytuacjach kryzysowych na terenie miasta;
– utrudnieniach drogowych;
– planowanych remontach;
– imprezach kulturalnych i sportowych, wydarzeniach plenerowych;
– terminach odbioru odpadów komunalnych;
– terminach płatności podatków i opłat lokalnych oraz o istniejących zaległościach z tego tytułu.

Zachęcamy do wypełnienia formularza zgody na przesyłanie informacji. Jest on dostępny do pobrania na stronie internetowej miasta www.podkowalesna.pI albo w siedzibie Urzędu.

Uzupełniony i podpisany formularz można złożyć w sekretariacie urzędu lub przesłać go na adres Urzędu Miasta Podkowa Leśna: ul. Akacjowa 39/41, 05 – 807 Podkowa Leśna.

W związku z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji nie ponoszą Państwo żadnych kosztów związanych z odbieraniem wiadomości SMS, kosztów abonamentowych ani kosztów związanych z zapisaniem się lub wypisaniem się z Systemu Informowania Mieszkańców.

Pobierz formularz

Pobierz ulotkę informacyjną

 
 
MENU

Podkowa Leśna