Ważne:
Strona Główna / Środowisko / Dofinansowane projekty

Dofinansowane projekty

Utrzymanie cennych zasobów przyrodniczych Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna poprzez kompleksowe prace pielęgnacyjne drzew – pomników przyrody dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 134.597,47 zł.
Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu miasta i gminy Podkowa Leśna dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji w kwocie 10.628,64 zł.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Podkowa Leśna na lata 2015-2020 dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 21.217,50 zł.
Przebudowa odcinka rowu przy ul. Myśliwskiej w Podkowie Leśnej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 29.004,49 zł.
Rewitalizacja Parku Przyjaźni Polsko Węgierskiej w centrum zabytkowego miasta ogrodu Podkowa Leśna dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 167.564,27 zł
Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego na terenie działki nr ew. 2 obr. 7 w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 80.190,00 zł .

Sprawdź również

„Czyste Powietrze”

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dot. rządowego programu pn. „Czyste Powietrze”, które odbędzie się 9 października …

 
 

MENU

Podkowa Leśna