Ważne:
Strona Główna / Aktualności / Zmiany w odbiorze odpadów komunalnych

Zmiany w odbiorze odpadów komunalnych

Rejon 1. kalendarzyk_2018_rejon1

Rejon 2. kalendarzyk_2018_rejon2

Rejon 3. kalendarzyk_2018_rejon3

W dniu 25 stycznia 2018r. została podpisana umowa pomiędzy Miastem Podkowa Leśna i firmą SIR-COM Stanisław Zajączkowski na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, co skutkowało wdrożeniem nowego harmonogramu odbioru odpadów w systemie dostosowanym do znowelizowanych przepisów prawa.

Z frakcji zmieszanych odpadów komunalnych została wyodrębniona frakcja bioodpadów (odpadów kuchennych ulegających biodegradacji), odbierana od mieszkańców w worku brązowym. Niestety od początku dochodziło do zaniechań ze strony firmy np. część mieszkańców nie dostała tzw. pakietu startowego worków, a rozczytanie harmonogramu odpadów sprawiało wiele trudności.

W związku z licznymi reklamacjami zgłaszanymi przez mieszkańców odnośnie pracy firmy odbierającej odpady, jak również harmonogramu, w dniu 12.04.2018r. doszło do spotkania Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z właścicielem firmy SIR-COM. W trakcie spotkania omawiano zagadnienia związane            z dostarczeniem odpowiedniej ilości worków do wszystkich mieszkańców, przyczynach nie odbierania odpadów od mieszkańców, zmianą harmonogramów pod względem zmiany częstotliwości odbioru odpadów biodegradowalnych (worki brązowe odpady tzw. kuchenne) oraz skumulowania odbioru odpadów w jak najmniejszej ilości dni w miesiącu.

Podczas spotkania ustalono, że nastąpi zmiana harmonogramu odbioru odpadów i zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów biodegradowalnych do min. raz na dwa tygodnie oraz że podczas następnego odbioru odpadów (worki brązowe odpady tzw. kuchenne) mieszkańcy dostaną dodatkowe, podwojone ilości worków, również pozostałych frakcji.

W związku z powyższym od 1 maja nastąpi korekta harmonogramów, które będą także bardziej czytelne dla mieszkańców. Kolory na harmonogramie będą wskazywały na odpady danego typu i kolor worka. Bardzo prosimy o uważne czytanie legendy.

Przypominamy o nowych zasadach segregacji odpadów. Worek niebieski przeznaczony jest na papier (makulaturę), do zielonego będziemy wrzucać szkło, żółty przeznaczony jest do składowania tworzyw sztucznych i metali, do brązowego wrzucamy odpady komunalne ulegające biodegradacji, tzw. kuchenne. Natomiast do worka czarnego wrzucamy wszystko to czego nie można odzyskać w procesie recykling.

Do worka dowolnego koloru wrzucamy trawę i liście. Przypominamy, że ilość odbieranych worków,  w zakresie tej frakcji odpadów jest limitowana. Jednocześnie zwracamy uwagę na  właściwą segregację odpadów. Należy zwrócić szczególną uwagę, żeby do worków brązowych wrzucać odpady luzem, bez woreczków plastikowych, nawet jeśli jest na nich napisane, że są biodegradowalne. Odpady biodegradowalne są w całości przerabiane na pasze dla zwierząt. Stąd konieczność, aby przerabiany odpad był czysty. W konsekwencji nie zagrażał życiu zwierząt karmionych wyprodukowaną paszą.  Żeby ograniczyć uciążliwość zapachową oraz zapobiec wyciekaniu można do brązowego worka włożyć inny duży worek.

Odpady zielone (trawa i liście) w workach mieszkańców są odbierane w ograniczonych ilościach – jeden worek miesięcznie, w październiku i listopadzie do 10 worków/miesiąc. Pozostałą ilość odpadów zielonych mieszkańcy są zobowiązani usunąć we własnym zakresie. Jednocześnie informujemy, że mieszkańcy na wolnym rynku mogą samodzielnie wybrać odbiorcę odpadu zielonego. Wtedy to mieszkaniec z odbiorcą odpadu ustala cenę, częstotliwość, a także ilość worków odbieranych.

Sprawdź również

Bezpłatna zbiórka odpadów zielonych, tj. trawy i liści

Informujemy, że w dniach 24-25.11.2020 r. (Rejon I) oraz w dniach 26-27.11.2020 r. (Rejon II) …

 
 

MENU

Podkowa Leśna