Ważne:
Strona Główna / Środowisko / WODA tymczasowa zmiana źródła zasilania wodociągu

WODA tymczasowa zmiana źródła zasilania wodociągu

Komunikat: W związku z przekroczeniem dopuszczalnych norm mikroorganizmów w próbce wody pobranej ze Stacji Uzdatniania Wody w Podkowie Leśnej informujemy, że powyższa stacja została wyłączona z eksploatacji i prowadzone są działania konserwatorskie i naprawcze w celu zdiagnozowania przyczyny zanieczyszczeń. Aktualnie Miasto Podkowa Leśna oraz miejscowości sąsiednie zaopatrywane są poprzez zasilanie rezerwowe w wodę zdatną do spożycia z wodociągu Gminy Brwinów. Do momentu usunięcia przyczyny przekroczeń dopuszczalnych wartości SUW w Podkowie Leśnej nie będzie dostarczał wody do wodociągu publicznego. O wszelkich zmianach Mieszkańcy będą informowani na bieżąco.

Sprawdź również

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Urząd Miasta Podkowa Leśna organizuje bezpłatną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych dla mieszkańców Podkowy Leśnej. Zbiórka odbędzie …

 
 

MENU

Podkowa Leśna