Ważne:
Strona Główna / Środowisko / Środowisko - Aktualności / Trwa okres lęgowy ptaków

Trwa okres lęgowy ptaków

Okres od dnia 1 marca do dnia 15 października jest powszechnie uznawany za okres lęgowy ptaków. Jest to czas, gdy ptaki dobierają się w pary, składają jaja, a następnie wychowują młode. Część z nich buduje gniazda na gałęziach, a inne zajmują dziuple w pniach drzew.

W tym okresie, przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac w obrębie koron drzew, należy sprawdzić, czy znajdują się tam gniazda bądź dziuple wykorzystywane przez ptaki. Najlepiej, by zrobił to ekspert – ornitolog. Jeżeli stwierdzi się, że drzewa objęte planowanymi pracami są zasiedlone przez ptaki, to wszelkie prace powinny być wykonywane poza okresem lęgowym. W uzasadnionych sytuacjach, gdy odłożenie prac w czasie nie jest możliwe, ich rozpoczęcie może nastąpić dopiero po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Należy jednak pamiętać, że ochrona gatunkowa nie obowiązuje tylko we wskazanym czasie, ale przez cały rok. Wobec wszystkich chronionych gatunków ptaków obowiązują zakazy dotyczące niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd oraz umyślnego płoszenia lub niepokojenia w miejscach rozrodu lub wychowu młodych. Dbajmy o naszych leśnych mieszkańców niezależnie od pory roku.

Sprawdź również

„O suszy w sieci”

Zapraszamy na konferencję on-line „O suszy w sieci”. O wyzwaniach, jakie stoją przed nami w …

 
 

MENU

Podkowa Leśna