Ważne:

Uwaga na tlenek węgla

Nie ma smaku ani zapachu, jest lżejszy od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i rozprzestrzenia. Wiąże się z krwią 250 razy szybciej niż tlen, uniemożliwiając wchłanianie go przez organizm. Pojawia się w niesprawnych piecach grzewczych (kąpielowych i centralnego ogrzewania), zasilanych gazem, olejem opałowym lub paliwem stałym. Jego źródłem może też być źle funkcjonujący kominek. Przed tlenkiem węgla, potocznie zwanym czadem, można się chronić.

Pamiętajmy o:
– czyszczeniu i udrażnianiu przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych,
– zapewnieniu obiegu powietrza przez uchylanie okien i niezasłanianie otworów w drzwiach kuchni i łazienki,
– regularnych przeglądach urządzeń grzewczych,
– montażu czujników tlenku węgla w pomieszczeniach, w których znajduje się urządzenie/piec. Obowiązkiem właściciela lub zarządcy obiektu, w którym spala się paliwo stałe (np. węgiel, drewno), ciekłe (olej opałowy) lub gazowe (gaz ziemny, propan-butan), jest dokonanie przeglądów przewodów dymowych, spalinowych lub wentylacyjnych. Przeprowadza się je co najmniej:

– raz w miesiącu – w paleniskach zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych,

– raz na 3 miesiące – w obiektach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem)

– raz na 6 miesięcy – w obiektach opalanych paliwem ciekłym lub gazowym,

– raz w roku – przewodów wentylacyjnych.

Przeglądy mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie (np. uprawnienia mistrza kominiarskiego).

K. Kowalewska

Referat Gospodarki Miejskiej

Sprawdź również

PRZEBUDOWA ULICY HELENOWSKIEJ

Trwa remont ulicy Helenowskiej. Na odcinku od ul. Głównej do ul. Jeleniej wykonano chodnik, zostały …

 
 

MENU

Podkowa Leśna