Ważne:

Uwaga na tlenek węgla

Nie ma smaku ani zapachu, jest lżejszy od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i rozprzestrzenia. Wiąże się z krwią 250 razy szybciej niż tlen, uniemożliwiając wchłanianie go przez organizm. Pojawia się w niesprawnych piecach grzewczych (kąpielowych i centralnego ogrzewania), zasilanych gazem, olejem opałowym lub paliwem stałym. Jego źródłem może też być źle funkcjonujący kominek. Przed tlenkiem węgla, potocznie zwanym czadem, można się chronić.

Pamiętajmy o:
– czyszczeniu i udrażnianiu przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych,
– zapewnieniu obiegu powietrza przez uchylanie okien i niezasłanianie otworów w drzwiach kuchni i łazienki,
– regularnych przeglądach urządzeń grzewczych,
– montażu czujników tlenku węgla w pomieszczeniach, w których znajduje się urządzenie/piec. Obowiązkiem właściciela lub zarządcy obiektu, w którym spala się paliwo stałe (np. węgiel, drewno), ciekłe (olej opałowy) lub gazowe (gaz ziemny, propan-butan), jest dokonanie przeglądów przewodów dymowych, spalinowych lub wentylacyjnych. Przeprowadza się je co najmniej:

– raz w miesiącu – w paleniskach zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych,

– raz na 3 miesiące – w obiektach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem)

– raz na 6 miesięcy – w obiektach opalanych paliwem ciekłym lub gazowym,

– raz w roku – przewodów wentylacyjnych.

Przeglądy mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie (np. uprawnienia mistrza kominiarskiego).

K. Kowalewska

Referat Gospodarki Miejskiej

Sprawdź również

Bezpłatny odbiór azbestu

Informacja dla mieszkańców Miasta Podkowa Leśna w sprawie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest (eternit) Program …

 
 

MENU

Podkowa Leśna