Ważne:
Strona Główna / Aktualności / Strategia elektromobilności w Podkowie Leśnej

Strategia elektromobilności w Podkowie Leśnej

Miasto Podkowa Leśna w ramach naboru programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny Część 2) Strategia elektromobilności, finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, otrzymało dofinansowanie w formie dotacji na opracowanie „Strategii elektromobilności w Podkowie Leśnej”.

Miasto jest w trakcie opracowywania dokumentu pn. „Strategii elektromobilności w Podkowie Leśnej”, aby określić kierunki rozwoju w zakresie elektromobilności, w sposób nie tylko zgodny z wytyczonymi i ogólnoświatowymi trendami, ale też w formie atrakcyjnej i przystępnej dla całej społeczności lokalnej.

Celem miasta jest przygotowanie strategii elektromobilności, aby uwzględniała potrzeby lokalnej społeczności, dlatego też ogólne założenia dotyczące planowanych działań mogą ulec zmianie po realizacji kompleksowej diagnozy.

W ramach strategii Miasto zakłada następujące działania:

  • stopniowe zastępowanie pojazdów spalinowych posiadanych przez miasto i służby komunalne pojazdami zeroemisyjnymi,
  • wspieranie rozwoju infrastruktury do obsługi pojazdów elektrycznych i przekazywanie społeczeństwu spójnego komunikatu dotyczącego celu tych działań,
  • prowadzenie działań informacyjnych uświadamiających mieszkańców i przedsiębiorców o zaletach płynących z wykorzystania nisko- i zeroemisyjnych środków transportu,
  • stworzenie warunków do rozwoju elektromobilności w transporcie prywatnym,
  • informowanie środowiska biznesowego o kierunkach zmian w zakresie elektromobilności w celu dania mu szansy na podjęcie aktywności w tym obszarze, tworzenie przyjaznej środowisku infrastruktury komunikacyjnej

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na wskazane poniżej pytania. Odpowiedzi posłużą Wykonawcy do wyznaczenia kierunków związanych z elektromobilnością i określeniu rzeczywistych potrzeb lokalnej społeczności.

Prosimy o wypełnienie tej krótkiej ankiety. Zajmie to ok. 5 min. Jej wyniki wpłyną na kształt opracowywanego dokumentu.

LINK do ankiety >>https://forms.gle/f8ZMPmxAdgr61Cgh8

Sprawdź również

Szczepienia przeciwko SARS-CoV-2(COVID-19)

Decyzją Prezesa Rady Ministrów, po zaszczepieniu osób pracujących w służbach medycznych, od najbliższego piątku 15 stycznia …

 
 

MENU

Podkowa Leśna