Ważne:
Strona Główna / Środowisko / Środowisko - Aktualności / Program Ochrony Powietrza dla województwa mazowieckiego

Program Ochrony Powietrza dla województwa mazowieckiego

Na jesieni br. Sejmik Województwa przyjął Program Ochrony Powietrza (uchwała nr 115/20 z 8 września 2020 r.). Uchwała ta zawiera łącznie koło 1000 stron. Zawarto w niej szczegółowe opisy stanu jakości powietrza w województwie i wyników pomiarów poziomów substancji w powietrzu w 2018 r., diagnozę źródeł odpowiedzialnych za przekroczeń, niezbędnych działań i podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację. Program ochrony powietrza określa działania długoterminowe, których realizacja rozpocznie się w 2021 r., a zakończy w 2026 r.

Integralną częścią Programu ochrony powietrza jest Plan działań krótkoterminowych. Opisano w nim jak należy się zachować w sytuacji ryzyka przekroczenia norm jakości powietrza. Działania krótkoterminowe należy podejmować tylko w czasie trwania powiadomienia o ryzyku – zwykle jest to od 1 do 2 dni.

Jak się dowiesz o ryzyku?

  • Sprawdzaj strony internetowe Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Urzędu Miasta/Gminy

  • Sprawdzaj serwisy społecznościowe (np. Facebook) ww. podmiotów

  • Na smartfonie zainstaluj aplikację RSO (Regionalny System Ostrzegania pokazuje powiadomienia o każdym ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego, docelowego, informowania i alarmowego)

  • Odczytuj wiadomości SMS (Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysyła Alert o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego SMSem)

  • Śledź informacje w lokalnych mediach

  • Sprawdź jakie jeszcze sposoby informowania prowadzi Twoja gmina i monitoruj je

Co Plan działań krótkoterminowych oznacza dla Ciebie?

materiał ze strony >> http://www.powietrze.mazovia.pl/aktualnosci/wszystkie/zanieczyszczenie-powietrza-ma-znaczenie-w-obliczu-pandemii (link otwiera się w nowej zakładce)

Sprawdź również

Zawiadomienie o przerwie w dostawie wody w miejscowości Owczarnia i Żółwin

W związku z zawiadomieniem przekazanym przez Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., informujemy, …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content