Strona Główna / Środowisko / Środowisko - Aktualności / Opracowanie „Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2016 r.”

Opracowanie „Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2016 r.”

„Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2016 roku” to opracowanie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie udostępnione na stronie internetowej Inspektoratu pod adresem: www.wios.warszawa.pl.

W opracowaniu zostały przedstawione oceny podsumowujące wyniki badań i pomiarów wykonanych w 2016 roku w ramach państwowego monitoringu środowiska (PMŚ) w zakresie następujących komponentów: jakości powietrza, hałasu, pól elektromagnetycznych. Oraz informacje o gospodarce odpadami w województwie mazowieckim i o oddziaływaniu różnych źródeł emisji na poszczególne elementy środowiska. Wiarygodna diagnoza stanu środowiska oraz świadomość przyczyn i skutków zmian w nim zachodzących, pozwoli zapobiegać degradacji środowiska oraz podejmować racjonalne działania w celu poprawy lub utrzymania standardów jego jakości. Publikacja ta nie obejmuje informacji i danych dotyczących jakości wód. Zgodnie z zapisami PMŚ, za weryfikację i scalenie wyników ocen dla obszarów dorzeczy odpowiada Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, który w terminie do 30 listopada 2017 opublikuje krajową ocenę za 2016 rok. Na tej podstawie informacje o stanie jakości wód w województwie mazowieckim zostaną wyodrębnione do osobnego opracowania.

 

Sprawdź również

Harmonogram odpadów na Styczeń 2019 rok

Harmonogramy dla REJONU 1,2,3. Harmonogram dla REJONU I Harmonogram dla REJONU II Harmonogram dla REJONU …

 
 

MENU

Podkowa Leśna