Ważne:
Strona Główna / Środowisko / Środowisko - Aktualności / KONTROLE JAKOŚCI POWIETRZA

KONTROLE JAKOŚCI POWIETRZA

KONTROLE JAKOŚCI POWIETRZA

Kontrole domów zgłoszonych przez mieszkańców

W okresie zimowym Urząd Miasta Podkowa Leśna przeprowadził kilkanaście kontroli zgłoszonych przez mieszkańców budynków, co do których istniało podejrzenie spalania odpadów. W żadnym z kontrolowanych domów nie ujawniono spalania śmieci.

Transektowy pomiar jakości powietrza

W dniu 26 stycznia w godzinach 19 – 22, na terenie miasta odbył się pomiar powietrza przy użyciu mobilnej platformy do pomiaru stężenia pyłów udostępnionej przez stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy. Samochód z zamontowanym pyłomierzem przejechał znaczną większość ulic w Podkowie Leśnej oraz fragmenty ościennych miejscowości: Żółwina, Owczarni i Otrębus, pokonując łącznie 47 km. Urządzenie wykonało ponad 19,5 tysięcy pomiarów pyłu zawieszonego PM 10. W czasie badania maksymalne odnotowane stężenie wyniosło 386,5 µg/m³, minimalne 67.8 µg/m³. Rezultaty pomiarów przetworzone zostały do postaci cyfrowej mapy przy pomocy Państwowego Instytutu Badawczego Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa. Pomiary ujawniły skupiska wyższego stężenia pyłów, które w większości pokrywały się ze zgłoszeniami przesłanymi przez mieszkańców za pomocą formularza na stronie internetowej Urzędu. Z analizy przeprowadzonego badania wynika również, że na obrzeżach miasta i w miejscowościach sąsiednich występuje wyższe stężenie pyłów. Potwierdza się więc hipoteza, że spora część zanieczyszczonego powietrza pochodzi spoza terenu gminy.

Stacjonarny pomiar powietrza w Szkole Samorządowej

W lutym przez cały miesiąc dokonywano pomiarów jakości powietrza przy pomocy instalacji stacjonarnej, umieszczonej tymczasowo na boisku Szkoły Samorządowej przy ul. Jana Pawła II 20. Stacja pomiarowa badała stężenie pyłów zawieszonych PM10 oraz PM2.5. Badanie na zlecenie miasta przeprowadzili specjaliści z Zespołu Chemii Środowiska Polskiej Akademii Nauk. Czekamy na szczegółowe wyniki badań, wraz z analizą.

Sprawdź również

Bezpłatna zbiórka trawy i liści

Informujemy, że w dniach 8 i 10.05.2021 r. (Rejon I) oraz w dniach 12 i …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content