Ważne:
Strona Główna / Środowisko / Środowisko - Aktualności / Konserwacja rowów odwadniających znajdujących się na terenie Podkowy Leśnej

Konserwacja rowów odwadniających znajdujących się na terenie Podkowy Leśnej

Do końca września zostaną przeprowadzone prace konserwacyjne rowów na terenie Miasta Podkowa Leśna.  Prace będą obejmowały m. in. wykaszanie skarp, odmulanie, usuwanie przetamowań i zanieczyszczeń tamujących swobodny przepływ wody.

Jednocześnie Urząd Miasta Podkowa Leśna  przypomina, że zgodnie z art. 205 ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.), do obowiązku właścicieli działek,  na których znajdują się rowy melioracyjne, należy konserwacja rowu oraz  utrzymanie drożności przepustów na tych rowach (systematyczne czyszczenie kratek).

Sprawdź również

Bezpłatny odbiór azbestu

Informacja dla mieszkańców Miasta Podkowa Leśna w sprawie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest (eternit) Program …

 
 

MENU

Podkowa Leśna