Strona Główna / Miasto-Ogród / Miasto Ogród - Aktualności / Konieczne oznakowanie nieruchomości

Konieczne oznakowanie nieruchomości

W związku ze zmianami kierowców w firmie odbierającej odpady komunalne z terenu Miasta Podkowa Leśna, konieczne jest oznakowanie nieruchomości. Z nieruchomości nieoznakowanych odpady nie będą odbierane. Jednocześnie przypominamy o obowiązkach wynikających z art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne:

ust. 1. Właściciele nieruchomości lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.

ust. 2. Na tabliczce, o której mowa w ust. 1,  oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu. ust. 4. W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

Sprawdź również

VII PODKOWIAŃSKA DYCHA

VII Podkowiańska Dycha już 26 maja. Na biegi można zapisać się do 21.05 2019 na …

 
 

MENU

Podkowa Leśna