Ważne:
Strona Główna / Środowisko / Środowisko - Aktualności / Komunikat w sprawie deklaracji odpadowych

Komunikat w sprawie deklaracji odpadowych

Szanowni Mieszkańcy,

Zwracamy się z prośbą o zaktualizowanie danych zawartych w deklaracjach odpadowych do dnia 30.11.2018r. W związku z uszczelnianiem systemu dotyczącego odbioru i zagospodarowania odpadów prowadzona jest weryfikacja danych zawartych w deklaracjach śmieciowych, m.in. dotyczących liczby mieszkańców.

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych, takich jak liczba osób zamieszkujących na terenie nieruchomości, właściciel jest zobowiązany złożyć nową deklarację
w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Tylko deklaracja aktualizująca daje podstawę do zmiany danych podatkowych. W przypadku zmiany liczby mieszkańców na mniejszą lub zgonu mieszkańca tylko wypełnienie nowej deklaracji zmniejszającej liczbę osób lub deklaracji zerowej powoduje wstrzymanie naliczania opłaty za odpady.

Deklarację może zmienić tylko właściciel nieruchomości. Nie mogą tego uczynić samodzielnie pracownicy Urzędu.

Wszyscy jesteśmy w systemie i konsekwencje uchylania się od płacenia za właściwą ilość osób zamieszkujących w nieruchomości wpływjąa na pozostałych mieszkańców przez zwiększenie kosztów funkcjonowania systemu w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Od 1 grudnia 2018 r. Urząd Miasta będzie wszczynał postępowania wyjaśniające rozbieżności związane z ilością wytworzonych odpadów a ilością osób zgłoszonych w deklaracji.

Deklaracje można złożyć u siedzibie Urzędu Miasta, wysłać pocztą lub e-mailem na adres
urzadmiasta@podkowalesna.pl.

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także instrukcję jak prawidłowo wypełnić deklarację można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem:

Wzór deklaracji

 

Sprawdź również

ZMIANY KLIMATU – spotkanie III

„Co o różnorodności biologicznej w dobie zmian klimatu powinien wiedzieć mieszkaniec Podkowy Leśnej” – to …

 
 

MENU

Podkowa Leśna