Ważne:
Strona Główna / Środowisko / Środowisko - Aktualności / Jakość powietrza w Podkowie Leśnej

Jakość powietrza w Podkowie Leśnej

W grudniu 2021 roku za pomocą specjalistycznego drona przeprowadzono pomiary obrazujące jakim powietrzem oddychają mieszkańcy Podkowy Leśnej. Badanie przeprowadzono w ramach projektu „Podkowa Leśna = Human Smart Town”.

Badanie zostało przeprowadzone w oparciu o punktowe pomiary rozłożone na siatce, która pokrywała całą zurbanizowaną część Podkowy Leśnej. Punkty były oddalone od siebie o około 300m, a pułap na jakim przelatywał dron wynosił około 30m nad poziomem gruntu. Przelot odbył się dnia 16 grudnia zeszłego roku w godzinach 7:00 – 16:00. Badanie jakości powierza Podkowy Leśnej było przeprowadzone w zakresie następujących parametrów:

  1. Pyły zawieszonych PM 1/PM 2,5/PM 10
  2. Lotne związki organiczne (LZO/VOC)
  3. CH2O Formaldehyd
  4. NH3 Amoniak
  5. HCL Chlorowodór
  6. HCN Cyjanowodór

Pyły zawieszone (PM 1/PM 2,5/PM 10) to nic innego jak drobne cząsteczki stałe unoszące się w powietrzu. Ich wielkość to odpowiednio 1, 2.5 oraz 10 mikrometrów, mierzona w mikrogramach na metr sześcienny. W Podkowie Leśnej można mówić o niskim średnim poziomie stężenia pyłów, należy jednak zaznaczyć, że występują również punktowe obszary wyższego stężenia PM 2,5 oraz PM 10, które mogą wymagać większej uwagi. Pozostałe związki, które były mierzone tj. LZO/VOC, CH2O, NH3, HCL oraz HCN podczas badania były na poziomie marginalnym lub zerowym.

Przeprowadzone badanie pozwoliło ustalić, jak prezentuje się jakość powietrza i śmiało można stwierdzić, że Podkowa Leśna należy do grona miast w których powietrze jest dobre. W celu porównania wyników miasto planuje kolejne badania, aby mieć pewność czy punktowe skupiska stężenia PM 10 i PM 2,5 są wynikiem tzw. „kopciuchów” czy też na wynik mają wpływ inne czynniki. Planowane jest badanie na poziomie 2 m nad poziomem gruntu w postaci przejazdu auta z aparaturą pomiarową, oraz powtórny przelot dronem w okresie dużego mrozu.

Szczegółowy raport z przeprowadzonych pomiarów

Sprawdź również

ARiMR przypomina – wypalanie traw jest karalne

Mimo corocznych napomnień Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa czy innych urzędów, …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content