Strona Główna / Środowisko / Środowisko - Aktualności / Informacja w sprawie zakazu spalania liści i palenia ognisk na posesjach

Informacja w sprawie zakazu spalania liści i palenia ognisk na posesjach

Szanowni mieszkańcy,

Zgodnie z art. 30 ust. 1 Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zakazuje się przetwarzania odpadów (w tym w sposób termiczny) poza instalacjami i urządzeniami.

Z kolei art. 31 ust. 7 tej ustawy przewiduje, że dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, lecz jedynie wówczas, gdy nie są objęte obowiązkiem selektywnego zbierania.

W myśl art. 191 ww. ustawy ten, kto wbrew zakazowi określonemu w art. 155 termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów, podlega karze aresztu lub grzywny. Osoba, która spala odpady zielone, liście, gałęzie w ogródku lub na działce, może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł.

Innym przepisem mogącym mieć zastosowanie w przypadku palenia ogniska na terenie prywatnej posesji jest przepis art. 144 Kodeksu cywilnego, nakazujący powstrzymanie się od działań, które zakłócałyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

Palenie ogniska powodujące przedostawanie się dymu na sąsiednie nieruchomości stanowi naruszenie tego nakazu. Przedostanie się dymu pochodzącego z takiego paleniska w miejsce dostępne publicznie może być uznane za zanieczyszczenie w rozumieniu art. 145 Kodeksu wykroczeń, które zagrożone jest mandatem karnym w wysokości do 500 zł. Należy się liczyć w takiej sytuacji z możliwością wezwania przez sąsiadów policji i straży pożarnej.

Zgodnie z Uchwałą Nr 274/XLII/2017  Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna, odpady zielone (trawa i liście) odbierane są w sposób limitowany- po 1 worku miesięcznie, w październiku
i listopadzie po 10 worków miesięcznie. Pozostałe ilości odpadów zielonych mieszkańcy powinni zagospodarować we własnym zakresie, np. kompostując lub zlecając odbiór odpowiedniej firmie zbierającej tego typu odpady.

Sprawdź również

Informacja z sanepidu

Szanowni  Państwo,Mieszkańcy Miasta Podkowa Leśna W związku z otrzymaniem w dniu dzisiejszym 15.05.2019 r.  Informacji …

 
 

Privacy Preference Center

MENU

Podkowa Leśna