Ważne:
Strona Główna / Środowisko / Środowisko - Aktualności / Informacja w sprawie worków na odpady

Informacja w sprawie worków na odpady

Szanowni Mieszkańcy,

Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz umowy z firmą SIR-COM odbierającą odpady z terenu Miasta Podkowa Leśna, firma SIR-COM zobowiązała się
do dostarczenia mieszkańcom kompletu worków (pakietu startowego) na odpady w ilościach zapewniających sprawne funkcjonowanie systemu (3 worki czarne, żółte, zielone, niebieskie
i 2 worki brązowe). Do Urzędu Miasta docierają liczne reklamacje od Mieszkańców, że firma SIR-COM nie wywiązała się w tym zakresie z realizowanej umowy.

Bardzo prosimy o pilne zgłaszanie się mieszkańców, którzy nie otrzymali ww. pakietu startowego worków od Wykonawcy, e-mailowo na adres: infrastrukturakomunalna@podkowalesna.pl z podaniem numeru posesji, do której nie zostały dostarczone worki lub osobiście do Urzędu Miasta do pokoju 11.

Sprawdź również

Odnalazły dom – Szukamy domu dwóch szczeniaków

W dniu wczorajszym na ulicy Warszawskiej z granatowego samochodu, prawdopodobnie Opla, starszy pan wyrzucił dwa …

 
 

MENU

Podkowa Leśna