Ważne:
Strona Główna / Środowisko / Środowisko - Aktualności / Informacja w sprawie worków na odpady

Informacja w sprawie worków na odpady

Szanowni Mieszkańcy,

Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz umowy z firmą SIR-COM odbierającą odpady z terenu Miasta Podkowa Leśna, firma SIR-COM zobowiązała się
do dostarczenia mieszkańcom kompletu worków (pakietu startowego) na odpady w ilościach zapewniających sprawne funkcjonowanie systemu (3 worki czarne, żółte, zielone, niebieskie
i 2 worki brązowe). Do Urzędu Miasta docierają liczne reklamacje od Mieszkańców, że firma SIR-COM nie wywiązała się w tym zakresie z realizowanej umowy.

Bardzo prosimy o pilne zgłaszanie się mieszkańców, którzy nie otrzymali ww. pakietu startowego worków od Wykonawcy, e-mailowo na adres: infrastrukturakomunalna@podkowalesna.pl z podaniem numeru posesji, do której nie zostały dostarczone worki lub osobiście do Urzędu Miasta do pokoju 11.

Sprawdź również

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Dnia 06.07.2020 r. odbędzie się bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych dla mieszkańców Miasta Podkowa Leśna. Odpady …

 
 

MENU

Podkowa Leśna