Ważne:
Strona Główna / Środowisko / Środowisko - Aktualności / Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Mieszkańcy Podkowy Leśnej w bieżącym roku mają szansę na bezpłatny demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. W budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Akacjowej 39/41 w Podkowie Leśnej trwa przyjmowanie wniosków od mieszkańców chcących pozbyć się szkodliwych odpadów. Środki finansowe na ten cel w bieżącym roku są ograniczone i będą dysponowane według kolejności zgłaszanych wniosków. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej miasta. Do wniosku na demontaż, transport i utylizację  mieszkańcy zobowiązani są dołączyć kopię zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatu Grodziskiego oraz oświadczenie wnioskodawcy dotyczące pomocy publicznej. Planowana pomoc nie obejmuje wykonania nowych pokryć dachowych w miejsce demontowanych.
Realizacja zadania możliwa jest dzięki opracowanej w 2008 r. na zlecenie Urzędu Miasta dokumentacji pt. „Plan usuwania wyrobów zawierających azbest z  terenu miasta Podkowa Leśna”  uchwalonej przez Radę Miasta Podkowy Leśnej 26 listopada 2009 r. (uchwała nr 145/XXXIII/2009). Plan ten przewiduje usunięcie wszystkich odpadów zawierających azbest z terenu miasta do 2032 roku.
Do pobrania: wniosek i oświadczenie
Jacek Jakóbik
gł.specjalista ds. ochrony środowiska

Sprawdź również

UWAGA! Szkło na ścieżkach w Lesie Młochowskim

Na ścieżkach w leśnictwie Podkowa Leśna ktoś rozsypał potłuczone butelki. Umieścił również informacje, że jego …

 
 

MENU

Podkowa Leśna