Ważne:
Strona Główna / Środowisko / Środowisko - Aktualności / Harmonogram odbioru odpadów na styczeń 2018

Harmonogram odbioru odpadów na styczeń 2018

Harmonogramy odbioru odpadów na styczeń z podziałem na poszczególne rejony:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna w 2018 rokuwpłynęły 4 oferty. Wszystkie oferty przekraczały środki zaplanowane na realizację zamówienia. Z uwagi na powyższe postępowanie zostało unieważnione a następnie ponowione. Nowe oferty zostaną otwarte w dniu 08.01.2018r. Do momentu podpisania umowy,( tj. w miesiącu styczniu) odpady będą odbierane na dotychczasowych zasadach na podstawie Harmonogramu przygotowanego przez Wykonawcę wyłącznie na m-c styczeń 2018r.

UWAGA:

dot. harmonogramu dla — REJON 1 Miasto Podkowa Leśna – termin odbioru odpadów zmieszanych (worek czarny) wskazany na dzień 06.01.2018r. ulega zmianie na dzień 08.01.2018r.

Sprawdź również

Zagrożenie wirusem Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)

Prosimy uważnie przeczytać jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika. Afrykański pomór świń (ASF) to …

 
 
MENU

Podkowa Leśna