Ważne:
Strona Główna / Miasto-Ogród / Miasto Ogród - Aktualności / Harmonogram odbioru odpadów 2018r. i zasady segregacji

Harmonogram odbioru odpadów 2018r. i zasady segregacji

Od 1 lipca 2017 zaczęły obowiązywać nowe krajowe przepisy dotyczące sposobu segregacji odpadów.  W tym dniu wszedł w życie Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO), według którego wszelkie odpady dzieli się na 4 główne kategorie. Jednym z powodów wprowadzenia nowych regulacji jest konieczność zwiększenia przez Polskę poziomu odpadów poddawanych recyklingowi. W 2020 r., zgodnie z unijnymi regulacjami, Polska musi uzyskać 50-proc. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Tymczasem obecny poziom recyklingu odpadów komunalnych w Polsce, czyli głównie tych pochodzących z naszych domów, znacznie odbiega od średniej europejskiej i wynosi jedynie 26 proc. Nieosiągnięcie w 2020 r. wymaganych przez UE poziomów recyklingu będzie skutkowało nałożeniem na Polskę wysokich kar pieniężnych.

Postępowanie w przedmiocie pn.„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna do 31.01.2019 r.” wygrała firma: SIR-COM Stanisław Zajączkowski, ul. Krasickiego 65, 05-500 Nowa Iwiczna, która w łącznej ocenie uzyskała 100,00 pkt. Ze wskazaną firmą została zawarta umowa na realizację przedmiotowej usługi do 31.01.2019r. za łączną cenę 770.110,00 zł. Firma, do dnia 31.01. 2018r. dostarczy mieszkańcom „Harmonogram odbioru odpadów” w wersji papierowej oraz startowy pakiet worków.

Harmonogramy dla REJONU 1,2,3. Rejon 4, który był dotychczas został podzielony na pozostałe REJONY.

Harmonogram dla REJONU I

Harmonogram dla Rejonu I

Harmonogram dla REJONU II

Harmonogram dla Rejonu II

Harmonogram dla REJONU III

Harmonogram dla Rejonu III

 

 

Sprawdź również

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

W dniu 22 stycznia br., Burmistrz Miasta Podkowa Leśna Pan Artur Tusiński wręczył Państwu Jolancie …

 
 

MENU

Podkowa Leśna