Ważne:
Strona Główna / Środowisko / Środowisko - Aktualności / Właściwe utrzymanie drzew i krzewów na terenie nieruchomości

Właściwe utrzymanie drzew i krzewów na terenie nieruchomości

Ze względu na zimową aurę i zalegający na drzewach śnieg, konieczne jest zwrócenie uwagi na suche, chore lub nadłamane gałęzie i drzewa. W przypadku, gdy na terenie nieruchomości znajdują się drzewa, które mogą połamać się np. pod ciężarem śniegu, należy złożyć wniosek do odpowiedniego organu o interwencję. Obowiązkiem każdego z nas jest utrzymywanie we właściwym stanie drzew i krzewów rosnących na terenie swojej nieruchomości.

Z uwagi na to, że Podkowa Leśna, jako układ urbanistyczny wraz zielenią, jest wpisana do rejestru zabytków na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych wymagane jest zezwolenie. Każde działanie związane z utrzymaniem i konserwacją zieleni (zarówno pielęgnacja, jak i usuwanie drzew i krzewów na działkach budowlanych lub innych) wymaga zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wycinka drzew i krzewów na terenach leśnych (kategoria gruntu Ls) wymaga zaś zezwolenia Starosty Powiatu w Grodzisku Mazowieckim. Również usuwanie drzew i krzewów owocowych jest możliwe dopiero po uzyskaniu stosownego zezwolenia (art.83 ust.6 punkt 2 ww. ustawy). Zakres możliwych zabiegów pielęgnacyjnych wykonywanych w obrębie koron drzew rosnących na terenach zieleni lub zadrzewieniach obejmuje:

– usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizje z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi;

– kształtowanie korony drzewa, którego wiek nie przekracza 10 lat;

– utrzymywanie formowanego kształtu korony drzewa.

Przy planowaniu tego rodzaju zabiegów, jak również przy wycinaniu drzew i krzewów na podstawie stosownego zezwolenia, należy przestrzegać okresu ochronnego miejsc lęgowych ptaków chronionych. Na podstawie ustawy o ochronie przyrody w terminie od 1 marca do 15 października zakazuje się usuwania gniazd ptasich m.in. z terenów zieleni. Naruszenie m.in. miejsc lęgowych ptaków chronionych w terminie jw. jest wykroczeniem z art. 127 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody.

B. Piotrowska

Referat Gospodarki Miejskiej

Sprawdź również

Bezpłatny odbiór azbestu

Informacja dla mieszkańców Miasta Podkowa Leśna w sprawie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest (eternit) Program …

 
 

MENU

Podkowa Leśna