Ważne:
Strona Główna / Aktualności / DOFINANSOWANIE DLA PODKOWY LEŚNEJ

DOFINANSOWANIE DLA PODKOWY LEŚNEJ

Miasto Podkowa Leśna  otrzymało dotację na wymianę źródeł ciepła w budynkach komunalnych oraz na elementy termomodernizacji. 

Wysokość dofinansowania wynosi 422.000 zł przy wartości projektu 715.078 zł.
Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej – redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza. Projekt polega na wymianie urządzeń grzewczych w budynkach komunalnych (ul. Jaworowa, ul. Jana Pawła – Hel). Poza wymianą urządzeń grzewczych, w budynkach komunalnych wykonana zostanie termomodernizacja każdego z budynków (docieplenie ścian zewnętrznych budynków,  wymiana stolarki drzwiowej, wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej).

 

Sprawdź również

Podkowa Leśna na starych widokówkach

W tym roku Podkowa Leśna skończyła 95 lat. Jak wyglądała przed laty, w wieku dziecięcym …

 
 

MENU

Podkowa Leśna