Ważne:
Strona Główna / Środowisko / Środowisko - Aktualności / Dbanie o chodnik przed posesją, co mówią przepisy

Dbanie o chodnik przed posesją, co mówią przepisy

Informacja o obowiązku właściciela do zachowania porządku przed posesją wynika z przepisów prawa. Dokładnie mówi o tym artykuł art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Co dokładnie mówią przepisy? Kto jest zobligowany do dbania o porządek?

Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach mówi o tym, że właściciele muszą dbać o czystość i porządek zarówno na swoich nieruchomościach, jak i przed nimi. Co więcej, należy to traktować jako jeden z ich ważniejszych obowiązków. Mowa tu o chodnikach położonych wzdłuż nieruchomości, z którego właściciel posesji ma obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń. Przez pojęcie „właściciel” należy w tym przypadku rozumieć także współwłaściciela, użytkownika wieczystego gruntu, a także osobę posiadającą nieruchomość w zarządzie lub władaniu. W myśl wymienionej ustawy „chodnikiem” jest wydzielona część drogi publicznej służąca do ruchu pieszego, położonego bezpośrednio przy granicy nieruchomości. W praktyce oznacza to zwolnienie z tego obowiązku właściciela posesji, której granica nie przylega bezpośrednio do chodnika. Kolejnym przypadkiem zwalniającym z obowiązku jest sytuacja, w której chodnik znajduje się wzdłuż posesji, ale jest od niej odgraniczony np. poprzez pas zieleni należący do gminy lub gdy na chodniku dopuszczony jest postój lub parkowanie pojazdów. Dotyczy to wyłącznie sytuacji, kiedy postój jest możliwy na chodniku, a nie przy nim.

Urząd Miasta Podkowa Leśna dziękuje wszystkim mieszkańcom, którzy dotychczas dbali o czystość podkowiańskich chodników, przyczyniając się tym samym do estetycznego i czystego wyglądu miasta.

Sprawdź również

Bezpłatny odbiór eternitu z nieruchomości

Chcesz pozbyć się eternitu? Złóż wniosek do gminy. Gmina Miasto Podkowa Leśna zachęca mieszkańców, by …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content