Ważne:
Strona Główna / Środowisko / Środowisko - Aktualności / Centralny Port Komunikacyjny – badania stanu środowiska

Centralny Port Komunikacyjny – badania stanu środowiska

Spółka Centralny Port Komunikacyjny informuje, że w listopadzie 2021 r. prowadzone będą badania w zakresie ochrony stanu środowiska naturalnego, związane z budową i funkcjonowaniem Centralnego Portu Komunikacyjnego w następujących obszarach:

1) badania środowiska przyrodniczego,

2) badania jakości wód powierzchniowych,

3) analiza krajobrazowa,

4) badanie parametrów fizyko-chemicznych tła powietrza,

5) wizja lokalna zabytków i obiektów cennych kulturowo.

Podczas prac w terenie eksperci prowadzący badania będą nosili imienne identyfikatory wydane przez spółkę CPK. Realizatorem prac jest konsorcjum pod przewodnictwem Arup Polska Sp. z o.o., który dla przedmiotowej inwestycji pełni funkcję Konsultanta ds. ochrony środowiska.

Sprawdź również

Informacja Wojewody Mazowieckiego w sprawie wykonania Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020 – 2024

Informacja Wojewody Mazowieckiego w sprawie wykonania Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020 …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content